Nowe zgłoszenie rejestracyjne - procedura OSS i IOSS


Informujemy o nowej wersji zgłoszenia rejestracyjnego dla szczególnej procedury nieunijnej One Stop Shop (OSS) oraz dla szczególnej procedury importu Import One Stop Shop (IOSS)

28.11.2023

Rejestracja do procedur OSS i IOSS

Informujemy, że na stronie podatki.gov.pl został zamieszczony nowy wzór zgłoszenie rejestracyjnego do:

  • szczególnej procedury nieunijnej OSS – VIN-R (4);
  • szczególnej procedury importu IOSS – VII-R (2) i VII-RP (2).

Powyższe zgłoszenie jest również właściwe w przypadku aktualizacji danych lub wniosku o wyrejestrowanie ze szczególnej procedury OSS i IOSS. 

Do powyższych zgłoszeń przygotowane zostały nowe instrukcje wypełniania, dostępna na stronie podatki.gov.pl.

e-Deklaracje VAT

W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne VAT