Wyjaśnienia PIT


Aktualności i informacje bieżące dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

Polski Ład: Korzystne zmiany w cenach transferowych

Polski Ład m.in. wydłużył terminy na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych (TPR)

opublikowano: 25.02.2022

Zaloguj się i skorzystaj z usługi Twój e-PIT

Zaloguj się do usługi Twój e-PIT i złóż zeznanie podatkowe za 2021 rok

opublikowano: 25.02.2022

Polski Ład - przewodnik o uldze na sponsoring sportu

Ulga na sponsoring: sport. Poradnik

opublikowano: 25.02.2022

Korzystne rozwiązania w Polskim Ładzie

Parlament zakończył pracę nad ustawą wprowadzającą korzystne rozwiązania w Polskim Ładzie

opublikowano: 24.02.2022

1 mln zeznań złożonych przez Twój e-PIT

Już ponad 1 milion deklaracji złożonych w Twój e-PIT

opublikowano: 24.02.2022

Przedłużenie o kolejne 3 lata obligatoryjnego MPP

Jest zgoda KE na przedłużenie o kolejne 3 lata obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności

opublikowano: 24.02.2022

Polski Ład pozwala na opodatkowanie VAT usług finansowych

Od 1 stycznia 2022 r. banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) lub inne podmioty mogą skorzystać z opodatkowania świadczonych przez siebie usług finansowych.

opublikowano: 23.02.2022

PIT-28 złóż do 28 lutego

Termin na złożenie zeznania PIT-28 jest krótszy niż w przypadku innych zeznań i upływa 28 lutego 2022 r.

opublikowano: 23.02.2022

Od 1 lipca 2022 r. podatnicy będą mogli tworzyć grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek

Grupa VAT to istotne uproszczenie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi i znaczna korzyść finansowa dla przedsiębiorstw

opublikowano: 22.02.2022

Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 29105

Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji finansowych obejmujących pożyczki.

opublikowano: 21.02.2022

Wybór formy opodatkowania z działalności gospodarczej – złożenie oświadczenia

Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychód z działalności gospodarczej w styczniu 2022 r. mają czas do 20 lutego 2022 r. na ostateczną decyzję o wyborze formy opodatkowania PIT

opublikowano: 18.02.2022

Polski Ład i wzmacnianie inwestycji

Polski Ład wprowadza przyjazny klimat podatkowy dla inwestorów

opublikowano: 18.02.2022