Informacje podstawowe


W tym miejscu znajdziesz podstawowe informacje dotyczące pełnomocnictw

16.04.2024

Pełnomocnictwo ogólne

Przez pełnomocnika ogólnego można działać we wszystkich sprawach podatkowych, którymi zajmują się naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych(jak i inne organy podatkowe, np. wójt, burmistrz, prezydent miasta), chyba że podatnik musi wykonać jakieś działanie osobiście.

Oprócz pełnomocnictwa ogólnego istnieje jeszcze pełnomocnictwo szczególne albo do doręczeń.

Pełnomocnictwo ogólne (oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu) zgłaszasz wyłącznie elektronicznie, z konta podatnika na Portalu Podatkowym. Informację o tym jak uzyskać identyfikator oraz hasło i zostać użytkownikiem Portalu Podatkowego znajdziesz w zakładce Konto podatnika.

Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłosić udzielone im pełnomocnictwo ogólne.

Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego są ważne od dnia wpływu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Prowadzi go Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu w imieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Pełnomocnictwo ogólne dla podmiotu (organizacji, spółki, stowarzyszenia, itd.)

Podmiot może:

 • ustanowić swojego reprezentanta na Portalu Podatkowym (np. występującego w rejestrach spółki) i nadać mu uprawnienia do złożenia pełnomocnictwa ogólnego w imieniu tej organizacji ze swojego konta na Portalu Podatkowym. Upoważnienie do składania pełnomocnictw ogólnych składa się papierowo do urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu - wzór wniosku
 • upoważnić pełnomocnika zawodowego (adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego) do złożenia pełnomocnictwa ogólnego z konta na Portalu Podatkowym.

Co robić, jeśli pełnomocnictwo ogólne zostało odrzucone

Zweryfikuj poprawność danych pełnomocnika i mocodawcy (podatnika, który ustanawia pełnomocnika) w formularzu PPO-1:

W przypadku osoby fizycznej:

 • pierwsze imię
 • nazwisko
 • identyfikator podatkowy NIP albo PESEL
 • data urodzenia (opcjonalnie).

W przypadku organizacji:

 • pełna nazwa
 • identyfikator podatkowy NIP

Jak postępować w przypadku problemów technicznych

W przypadku problemów technicznych na Portalu Podatkowym lub w CRPO, które uniemożliwiają złożenie pełnomocnictwa ogólnego w formie elektronicznej (albo jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie), możesz je złożyć w formie papierowej na formularzu PPO-1 (ustanowienie pełnomocnika) albo OPO-1 (w przypadku odwołania, zmiany lub wypowiedzenia) do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu.

Pamiętaj, aby w formularzu PPO-1 i OPO-1 wpisać poprawne informacje, które są niezbędne do uzyskania wpisu do CRPO.

Chodzi m.in. o:

 1. dane mocodawcy (podatnika, który ustanawia pełnomocnika), w tym jego identyfikator podatkowy NIP albo PESEL,
 2. dane pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy NIP albo PESEL (a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu tożsamości lub inny numer identyfikacyjny, jeśli nie posiada identyfikatora podatkowego),
 3. adres pełnomocnika do doręczeń w kraju,
 4. w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego – adres elektroniczny czyli adres elektroniczny w systemie teleinformatycznym (np. ePUAP), wykorzystywany przez organ podatkowy.

Elektroniczne formularze PPO-1 i OPO-1 dostępne na koncie Portalu Podatkowego podpowiadają, jakie dane wpisać, aby poprawnie złożyć pełnomocnictwo i uzyskać wpis do CRPO.

Dodatkowe informacje

Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed 1 lipca 2016 r. (oraz ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy) uznaje się za pełnomocnictwa szczególne.

Osobę wyznaczoną do reprezentowania kontrolowanego na podstawie dotychczasowych przepisów, uznaje się za pełnomocnika szczególnego do spraw kontroli podatkowych.

Ile kosztuje złożenie pełnomocnictwa ogólnego

Złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Kontakt

Centrum Kompetencyjne CRPO w Wieluniu:

 • elektronicznie – za pośrednictwem e-maila: crpo.wielun@mf.gov.pl
 • telefonicznie – pod numerem telefonu: 43 843-91-52 lub 43 843-91-53 a następnie należy wybrać jeden z numerów wewnętrznych: 373, 378, 372

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi

Masz wątpliwości dotyczące pełnomocnictw? Poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań

Formularze

W tym miejscu znajdziesz formularze dotyczące pełnomocnictw