Konto podatnika


Informacje na temat konta podatnika, m.in. kto może założyć konto, jak założyć konto, jak uzyskać dostęp do konta innej osoby, jak podpisać deklaracje wysyłane z konta, podręcznik użytkownika

Dla kogo konto podatnika

Jeśli jesteś podatnikiem (lub płatnikiem), załóż konto podatnika do bezpośredniej komunikacji elektronicznej z urzędem skarbowym

Przejdź do Konta Podatnika

Dzięki temu będziesz mieć dostęp do:

 • wysłanych deklaracji oraz zgłoszeń aktualizacyjnych,
 • wniosku lub informacji o nadanym NIP,
 • stanu prowadzonych spraw w urzędzie skarbowym,
 • rozliczeń i płatności,
 • złożonych pełnomocnictw ogólnych,
 • pism wysłanych do administracji skarbowej i odebranych od niej, dotyczących spraw załatwianych przez Portal Podatkowy.

Możesz również uzyskać dostęp do innego konta na Portalu Podatkowym albo dać dostęp do swojego konta innej osobie – aby to zrobić skorzystaj ze specjalnej funkcjonalności na koncie.

Obecnie ze swojego konta możesz składać deklaracje w sprawie:

 • podatku od czynności cywilnoprawnych: PCC-2, PCC-3, PCC-3/A,
 • podatku od spadków i darowizn: SD-2, SD-3, SD-3/A, SD-Z2,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej: PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z.

Złożysz również zgłoszenia aktualizacyjne NIP-2, NIP-7, NIP-8 oraz ZAP-3, pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) oraz zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1).

Pamiętaj: aby złożyć deklarację lub wniosek w imieniu kogoś innego, złóż pełnomocnictwo UPL-1.

Kto może mieć swoje konto na portalu

Każdy. Można uzyskać także dostęp do konta podmiotu (np. organizacji, spółki, stowarzyszenia).

Jak założyć konto podatnika

Aby załatwiać sprawy bezpośrednio z konta i mieć podgląd swoich spraw w urzędzie skarbowym, zarejestruj się jako użytkownik na Portalu Podatkowym.

Wystarczy kilka kroków:

 1. zapoznaj się z regulaminem portalu i zaakceptuj go,
 2. wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 3. podpisz się za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilem Zaufanym (eGO).
  Profil Zaufany(eGO) – bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. Zobacz, jak założyć Profil Zaufany.
 4. utwórz swój identyfikator użytkownika i hasło. Aby to zrobić, podaj swój e-mail oraz pytanie i odpowiedź – znane tylko tobie – które zabezpieczą dostęp do konta,
 5.  zaloguj się do konta przy użyciu identyfikatora użytkownika i hasła.

Możesz także wyrazić zgodę na otrzymywanie elektronicznych pism z urzędu skarbowego na swoje konto (w sprawach, które są obsługiwane na portalu).

Jak uzyskać dostęp do konta podmiotu

Aby uzyskać dostęp do konta organizacji, spółki, stowarzyszenia czy innego podmiotu, który nie jest osobą fizyczną, należy już mieć swoje konto na portalu oraz:

 • złożyć do urzędu skarbowego pisemny wniosek o udostępnienie konta podmiotu wskazanej osobie (reprezentantowi). Wniosek podpisują osoby uprawnione do działania w imieniu tego podmiotu,
 • wskazać we wniosku dane tego podmiotu i osoby, która ma otrzymać dostęp do konta (pierwsze imię, nazwisko, NIP albo PESEL).

Jak podpisać deklaracje i podania wysyłane z konta podatnika

Możesz to zrobić:

 1. podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym, na który składają się:

  • identyfikator podatkowy NIP albo PESEL,
  • imię (pierwsze),
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • twój login i hasło do konta na Portalu Podatkowym,
 2. kwalifikowanym podpisem elektronicznym – płatnym podpisem elektronicznym. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN.

Adres elektroniczny konta na Portalu Podatkowym

Każde konto na Portalu Podatkowym ma swój adres elektroniczny. Składa się ono z identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL, ukośnika, loginu konta podatnika i ukośnika.

Przykład: dla loginu do konta podatki2016 i identyfikatora NIP: 9715555555 adres elektroniczny to 9715555555/podatki2016/

Załączniki: