Formularze


W tym miejscu znajdziesz formularze dotyczące pełnomocnictw

Wszystkie formularze z poniższej tabeli należy wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej osobiście zanieść do właściwego organu podatkowego lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego

Legenda

Deklaracja do druku

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

UPL-1

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 16.03.2018

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

OPL-1

Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 16.03.2018

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

UPL-1P

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 16.03.2018

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017

2016

Deklaracja do druku

OPL-1P

Zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 16.03.2018

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017

2016

Deklaracja do druku

PPS-1

Pełnomocnictwo szczególne

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 22.05.2018

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017

2016

Deklaracja do druku

PPD-1

Pełnomocnictwo do doręczeń

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 22.05.2018

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017

2016

Deklaracja do druku

OPS-1

Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 22.05.2018

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017

2016

Deklaracja do druku

OPD-1

Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 22.05.2018

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017

2016

Deklaracja do druku

PPO-1

Pełnomocnictwo ogólne

2024

Deklaracja do druku
Obowiązuje od 01 lutego 2024r.

2023

Deklaracja do druku

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017

2016

Deklaracja do druku

OPO-1

Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego

2024

Deklaracja do druku
Obowiązuje od 01 lutego 2024r.

2023

Deklaracja do druku

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017

2016

Deklaracja do druku
Archiwum formularzy (link otwiera nowe okno w innym serwisie)