Wyjaśnienia


Aktualności, wiadomości bieżące oraz wyjaśnienia podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn

PIT-11, PIT-40A/PIT-11A – najważniejsze informacje dla Płatnika

Informujemy o warunkach wysyłania PIT-11, PIT-40A/PIT-11A

opublikowano: 15.12.2022

Nowa wersja formularza VAT-REF w związku z wejściem Chorwacji do strefy euro

Informujemy o udostępnieniu nowego formularza VAT-REF(5)

opublikowano: 12.09.2022

Minimalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2023

Informacja o obwieszczeniu w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych na rok 2023

opublikowano: 24.10.2022

TPR – pytania i odpowiedzi (edycja trzecia)

Publikujemy zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR).

opublikowano: 21.10.2022

Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Unia Europejska wprowadziła zakaz przywozu towarów, które generują znaczące przychody dla Rosji. Od tego zakazu obowiązują odstępstwa w postaci kontyngentów taryfowych na określone towary.

opublikowano: 14.10.2022

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia

opublikowano: 10.10.2022

Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS)

Informujemy o rozliczaniu podatku VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS)

opublikowano: 10.03.2022

Kwoty dla OPP przekazane w 2022 r.

Informujemy o kwotach 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. przekazanych organizacjom pożytku publicznego (OPP) w 2022 r.

opublikowano: 30.09.2022

Publikacja formularzy interaktywnych TPR-C(4) oraz TPR-P(4)

Na Portalu Podatkowym opublikowane zostały formularze interaktywne informacji o cenach transferowych TPR-C(4) oraz
TPR-P(4).

opublikowano: 29.09.2022

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bez wizyty w urzędzie skarbowym

Informujemy, że zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można uzyskać bez wizyty w urzędzie skarbowym

opublikowano: 23.09.2022

Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

Nowa funkcjonalność to ułatwienie zarówno dla mocodawców, jak i pełnomocników.

opublikowano: 09.01.2022

Formularze interaktywne dot. informacji o spółkach nieruchomościowych

Ministerstwo Finansów udostępniło formularze interaktywne dla spółek nieruchomościowych i wspólników tych spółek

opublikowano: 30.08.2022