Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru PIT od komputerów przenośnych


23.04.2024
  • Rozporządzenie zostało podpisane 18 kwietnia i zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.
  • Dzięki temu zaniechaniu, podatek PIT nie będzie pobierany od uczniów i nauczycieli z tytułu otrzymania komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na ich zakup.

18 kwietnia zostało podpisane rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu otrzymania komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na ich zakup. Dzięki temu zaniechaniu podatek PIT nie będzie pobierany od ww. świadczeń otrzymanych przez uczniów i nauczycieli na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369). Tak więc, przychody te nie podlegają uwzględnieniu w składanych rocznych zeznaniach podatkowych za 2023 rok.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Dziennik Ustaw 2024 r. poz. 608