KSeF bardziej przyjazny przedsiębiorcom. Zmiany w systemie po spotkaniach konsultacyjnych


16.04.2024
  • Ministerstwo Finansów (MF) zaprezentowało główne założenia zmian w systemie.
  • Proponujemy m.in. ujednolicenie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników oraz dopuszczenie możliwości wystawiania faktur konsumenckich w KSeF.
  • Zakładamy udostępnienie wszystkim podatnikom możliwości wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzania ich do KSeF następnego dnia roboczego.
  • Planujemy odroczenie wprowadzenia kar za niestosowanie KSeF. Odroczymy też obowiązek podania numeru KSeF w płatnościach oraz na fakturach wystawianych z kas rejestrujących i paragonach z NIP.
  • W maju 2024 r. urzędy skarbowe w całym kraju rozpoczną szkolenia dla przedsiębiorców.

W pierwszym etapie konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zorganizowaliśmy 9 spotkań, w których wzięło udział łącznie około 10 tys. uczestników.

- Dziękuję za zainteresowanie i zaangażowanie w dotychczasowy proces konsultacji KSeF. Jesteśmy miło zaskoczeni skalą odzewu na nasze zaproszenie do tych rozmów. Otrzymane od Państwa informacje ułatwiły nam prace nad zmianami. Zapewniam, że konsultacje traktujemy poważnie, są i będą one dla nas istotnym elementem procesu tworzenia nowych rozwiązań. Jesteśmy otwarci na współpracę, dyskusję i argumenty. Jednocześnie podtrzymuję wcześniejszą deklarację – obligatoryjny KSeF będzie wdrożony. Dołożymy też wszelkich starań, żeby jak najszybciej ogłosić nową datę obowiązkowego korzystania z tego systemu– podkreślił minister Andrzej Domański podczas spotkania podsumowującego cykl „Konsultujemy KSeF”.

Jeden termin wdrożenia obowiązkowego KSeF

- Przygotowując propozycje zmian staraliśmy się odpowiedzieć na oczekiwania przedsiębiorców, związane z zapewnieniem sprawnego wdrożenia obowiązku ustawowego. Jednocześnie w naszych analizach braliśmy pod uwagę to jak duże nakłady poniesiono do tej pory w związku z przygotowaniami do KSeF. W odpowiedzi na postulaty rynku, podjęliśmy decyzję, że obowiązek e-fakturowania będzie wprowadzony w jednym momencie dla podatników czynnych i zwolnionych z VAT. Nie będzie różnicowania terminów stosowania KSeF w zależności od statusu podatnika. – poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Propozycje zmian uwzględniają zgłoszone w trakcie konsultacji różne postulaty oraz oczekiwania przedsiębiorców. Ujednolicenie terminu dla wszystkich podatników uprości wdrożenie KSeF.

- Szereg omawianych dziś rozwiązań zostanie przedstawionych do dalszych konsultacji już w formie propozycji zmian do ustawy. Stanie się to do 3 kwietnia. Natomiast datę odroczenia obowiązkowego KSeF podamy na przełomie kwietnia i maja. Przy czym, jak już informowaliśmy, KSeF nie zacznie obowiązywać w 2024 r. Kwiecień poświęcimy na konsultacje projektu nowelizacji i analizę uwag przesłanych do resortu. Na początku maja chcielibyśmy skierować projekt ustawy do kolejnych etapów prac legislacyjnych – dodał wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Pozostałe zmiany w założeniach systemu

Zakładamy odroczenie obowiązku podania numeru KSeF w płatnościach, w tym dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Da to przedsiębiorcom więcej czasu na dostosowanie systemów IT do KSeF. Zaproponujemy dodatkowe odroczenie dla faktur wystawianych z kasy rejestrującej i paragonów z NIP, uznanych za faktury.

Wprowadzimy w okresie przejściowym dla wszystkich podatników opcję wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzania ich do KSeF następnego dnia roboczego. Tym samym zliberalizujemy obowiązki KSeF w początkowym okresie funkcjonowania systemu obligatoryjnego.

Odpowiadając na wątpliwości i postulaty dotyczące sposobu postępowania z tzw. fakturą konsumencką, planujemy dopuszczenie możliwości wystawiania takich faktur w KSeF. Zapewnimy konsumentowi dostęp do faktury w KSeF przez jej wydanie z kodem QR (tzw. dostęp anonimowy do faktury w KSeF).

W trakcie konsultacji przedsiębiorcy zgłaszali nam problem z identyfikacją statusu nabywcy w fakturze. Dlatego proponujemy zrównoważenie odpowiedzialności wystawcy i nabywcy w zakresie obowiązków KSeF. Usuniemy też sygnalizowany problem wystawcy w ustaleniu, czy ma obowiązek wystawić w KSeF fakturę dla podatnika zwolnionego z VAT. Wprowadzimy „samoidentyfikację” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę faktury w KSeF. Podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na fakturach numer VAT (gdy są zarejestrowani dla potrzeb VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej.

W reakcji na zgłoszenia dotyczące braku możliwości przesyłania załączników przez KSeF umożliwimy dodawanie załączników do faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne „zbiorcze”. W okresie niezbędnym do dostosowania rozwiązań, zapewnimy dodatkowe odroczenie obowiązku stosowania KSeF dla faktur za takie czynności.

Umożliwimy wcześniejsze generowanie oraz pobór certyfikatów nabywcy do faktur wystawianych w okresie awarii i offline.

W początkowym okresie wdrożenia KSeF przewidzieliśmy uproszczenie dla podatników „wykluczonych cyfrowo”. W okresie przejściowym umożliwimy stosowanie faktur papierowych przez podatników, u których wdrożenie KSeF może być problematyczne, a skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka. Proponowane rozwiązanie dotyczy sytuacji, gdy żadna z wystawianych u takich podatników faktur nie przekracza kwoty 450 zł, do sumy wartości 10 tys. zł miesięcznie.

Odroczymy nakładanie kar za niestosowanie KSeF. Złagodzi to skutki błędów przedsiębiorców w początkowym okresie działania systemu w wersji obligatoryjnej.

Szkolenia i wsparcie podatników

- Zdajemy sobie sprawę jak dużą zmianą dla podatników jest wprowadzenie obowiązkowego KSeF. Dlatego naszą rolą i zadaniem jest wyjście do przedsiębiorców oraz wspieranie ich, szczególnie w okresie poprzedzającym system obligatoryjny jak i w pierwszej fazie jego funkcjonowania – zaznacza szef KAS Marcin Łoboda.

W maju 2024 r. rozpoczną się szkolenia dla przedsiębiorców w urzędach skarbowych. Osoby zainteresowane będą mogły uczestniczyć w nich stacjonarnie w siedzibie urzędu oraz on-line. Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej w trakcie szkoleń przedstawią m.in. główne założenia i funkcjonalności KSeF, zakres obowiązkowego e-fakturowania, zasady generowania kodów QR oraz metody uzyskania dostępu do e-faktur. Omówią również funkcjonalności darmowych narzędzi do e-fakturowania tj. Aplikacji Podatnika KSeF, e-mikrofirmy oraz aplikacji mobilnej KSeF.

Podatnicy będą mogli umówić się także na indywidualne spotkania, podczas których otrzymają niezbędne informacje związane z obowiązkowym KSeF i korzystaniem z bezpłatnych narzędzi przygotowanych dla nich przez MF.

Podatnicy, księgowi oraz przedstawiciele firm, które tworzą własne oprogramowanie do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych będą mogli korzystać z pomocy Krajowej Informacji Skarbowej. Infolinia KIS będzie udzielała nie tylko wsparcia merytorycznego, związanego z obowiązującymi przepisami, lecz także szeroko rozumianej pomocy technicznej. Planujemy uruchomienie infolinii technicznej w lipcu br.

Deklarujemy gotowość współpracy z różnymi podmiotami zewnętrznymi przy prowadzeniu działań informacyjnych dotyczących KSeF. Na stronach MF udostępniliśmy formularz, za pomocą którego można zgłosić chęć współpracy informacyjno-edukacyjnej związanej z wdrożeniem KSeF (link do formularza otwiera się w nowym oknie).

Materiały