Wyjaśnienia


Aktualności, wiadomości bieżące oraz wyjaśnienia podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

Przypominamy o podawaniu prawidłowych numerów identyfikacyjnych (PESEL lub NIP) pracowników

opublikowano: 26.11.2020

Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz sił zbrojnych USA

Ministerstwo Finansów publikuje zaktualizowaną informację w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych USA

opublikowano: 24.11.2020

Ostrzegamy przed e-mailami podszywającymi się pod podatki.gov.pl

Informujemy o e-mailach podszywających się pod podatki.gov.pl

opublikowano: 19.11.2020

Nowa wersja aplikacji e-mikrofirma do składania JPK_VAT z deklaracją

Informujemy o udostępnieniu nowej wersji aplikacji e-mikrofirma do składania JPK_VAT z deklaracją

opublikowano: 30.10.2020

Konkurs MF: Zmierz się z podatkowymi wyzwaniami okresu pandemii i zostań Podatkowym liderem

Informujemy o konkursie "Podatkowi liderzy" organizowanym przez Ministerstwo Finansów

opublikowano: 28.10.2020

Minimalne stawki podatku od środków transportowych

Informacja o obwieszczeniu w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych na 2021 r.

opublikowano: 27.10.2020

PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe

Informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) będzie finansować spółki, które następnie podlegają restrukturyzacji

opublikowano: 19.10.2020

Aktualizacja dokumentacji dla kas wirtualnych

Informujemy o aktualizacji dokumentacji technicznej przeznaczonej dla producentów kas wirtualnych

opublikowano: 15.10.2020

Konsultacje podatkowe - korekty cen transferowych

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu objaśnień podatkowych w zakresie korekt cen transferowych. Konsultacje podatkowe potrwają do dnia 6 listopada 2020 r.

opublikowano: 08.10.2020

Bezpłatne narzędzia pomogą złożyć JPK_VAT z deklaracją

Ministerstwo Finansów udostępniło formularz interaktywny i aplikację Klient JPK_WEB do złożenia JPK_VAT z deklaracją.

opublikowano: 07.10.2020

Nowa broszura dot. JPK dla ksiąg rachunkowych

Informujemy o publikacji nowej broszury dotyczącej JPK dla ksiąg rachunkowych

opublikowano: 06.10.2020

TPR – najczęściej zadawane pytania

Publikujemy zestawienie odpowiedzi na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR)

opublikowano: 30.09.2020