Zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych


Informujemy o zmianach właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych – prezentacja z webinarium

16.04.2024

Publikujemy prezentację na temat zmian we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 r. Prezentacja została przedstawiona w trakcie webinarium dla podatników oraz profesjonalistów podatkowych, które odbyło się 21 grudnia 2020 r.

Co zmienia się od 1 stycznia 2021 r.

  • największych podatników obsłuży jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
  • wyspecjalizowane urzędy skarbowe skoncentrują się na dużych podmiotach gospodarczych
  • drobne podmioty z udziałem kapitału zagranicznego wrócą do pozostałych urzędów skarbowych.

Prezentacja z webinarium

Dla ułatwienia podatnikom i profesjonalistom podatkowym zapoznania się ze zmianami publikujemy prezentację, która została przedstawiona w trakcie webinarium.