CbC – najczęściej zadawane pytania


Idea wprowadzenia raportowania Country-by-Country i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników (wydanie czwarte)

28.11.2023

W wyniku wprowadzenia obowiązku raportowania Country-by-Country (CbC) duże międzynarodowe grupy kapitałowe są zobowiązane do przekazywania administracji podatkowej m.in. informacji o:

  • wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób),
  • wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego
    (i należnego) podatku,
  • miejsc prowadzenia działalności oraz przedmiotu tej działalności.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników

W celu ułatwienia podatnikom wywiązywania się z obowiązków w zakresie raportowania Country-by-Country przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania według krajów.

W wydaniu czwartym uzupełniono odpowiedzi na pytania zawarte w wydaniu trzecim (z grudnia 2018 r.) oraz dodano nowe pytania podatników.

Uwaga

Informator nie stanowi interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.).

Pliki do pobrania

CbC

Informacje dotyczące automatycznej wymiany informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów