Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na rok 2021


Rodzaj stopy bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji do skorzystania z safe harbour na rok 2021.

28.11.2023
  • W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
  • W załączeniu publikujemy uzasadnienie do obwieszczenia.

Czego dotyczy obwieszczenie

W obwieszczeniu ogłasza się rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży, potrzebne do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczki, kredytu lub emisji obligacji zawieranych między podmiotami powiązanymi, uprawniającego (jako jeden z warunków) do skorzystania z uproszczenia typu safe harbour w zakresie cen transferowych. Regulacja tego typu obowiązuje w polskim systemie podatkowym od 1 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie wypełnia upoważnienia ustawowe zawarte w art. 23s ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) i art. 11g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.).

Rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży ogłoszone w niniejszym obwieszczeniu obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r.

Pliki do pobrania

Uzasadnienie Obwieszczenie safe harbour pożyczki CIT PIT (PDF, 43 kB)

Podstawa prawna

  • Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (P. z 2020, poz. 1198).