Dokumentowanie WDT dla celów VAT


Informujemy o publikacji objaśnień podatkowych z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług

13.07.2023

WDT

Informacje dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów