Dokumentowanie WDT dla celów VAT


Informujemy o publikacji objaśnień podatkowych z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług

28.11.2023

WDT

Informacje dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów