Konsultacje podatkowe - Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej


Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu objaśnień podatkowych w zakresie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Konsultacje podatkowe potrwają do dnia 31 stycznia 2021 r.

28.11.2023

Zakres konsultacji

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych dotyczących metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. 

Przepisy dot. cen transferowych zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r., regulują sposób stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

W celu wyjaśnienia wątpliwości dot. sposobu stosowania ww. przepisów przygotowano projekt dokumentu ”Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 3 – Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej”.

Termin i sposób zgłaszania opinii

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Zapraszamy do przesyłania w terminie do 31 stycznia 2021 r. propozycji opinii, wniosków i uwag wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem, w wersji elektronicznej (prosimy o załączenie wersji edytowalnej) na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Materiały