Senior - Niskie podatki


W wyniku wprowadzonych zmian poprawiamy sytuację niemal wszystkich emerytów i rencistów w Polsce

W wyniku wprowadzonych zmian poprawiamy sytuację niemal wszystkich emerytów i rencistów w Polsce. W 2022 r. aż 2/3 z nich przestanie płacić PIT. Koniec z podatkiem od emerytury do 2,5 tys. zł. Dzięki temu więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach tych seniorów, którym brakuje środków na godne życie, leki czy mieszkanie. Emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł, do kwoty 120 tys. zł tylko przy zastosowaniu 12 proc. stawki PIT.

Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.

Stawka podatku dla osób, których emerytura lub renta nie przekracza rocznie 120 tys. zł, wyniesie 12 proc. zamiast dotychczasowych 17 proc. To oznacza obniżenie podatku o prawie 1/3.

PIT-0 dla seniora

To kolejne pieniądze dla seniorów. To również zachęta do kontynuacji pracy dla tych, którzy chcą dalej pracować i dla tych, którzy decydują się na pracę z tego powodu, że ich emerytury byłyby niskie. Z tego rozwiązania mogą korzystać emeryci w wieku 60+ (kobieta) i 65+(mężczyzna), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo. PIT-0 dla seniora polega na zwolnieniu od podatku zarobków z pracy na etacie, z umowy zlecenia zawartej z firmą, przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (innych niż opodatkowane kartą podatkową) oraz z zasiłków macierzyńskich, uzyskanych po ukończeniu 60./65. roku do kwoty 85 528 zł rocznie.

Seniorzy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, skorzystają dodatkowo z 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu co najmniej kwoty 115 528 zł (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł zwolniony przychód). PIT-0 dla seniora obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Emerytura bez PIT

W 2022 r. dwóch na trzech seniorów przestało płacić PIT. To efekt wyższej kwoty wolnej, która teraz wynosi 30 tys. zł. Przykładowo, emeryt ze świadczeniem miesięcznym w wysokości 2500 zł brutto na zmianach podatkowych zyska 2250 zł – to prawie tyle co dodatkowa emerytura. Przy emeryturze w wysokości 3200 zł brutto - zyska ok. 2 019 zł. Z kolei małżeństwo, w którym każda osoba otrzymuje 1800 zł brutto emerytury, na zmianach podatkowych zyska ok. 2950 zł rocznie.

Pytania i odpowiedzi