Rodzina - Niskie podatki


Od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł, a wyższy 32 proc. podatek jest płacony dopiero od nadwyżki ponad 120 tys. zł. Oznacza to także korzyści finansowe dla rodzin

Podwójna kwota wolna dla małżonków

Od 1 stycznia 2022 r. na profity mogą liczyć małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie. Korzystają oni z 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku.

Powrót do preferencji dla samotnych rodziców

W odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. osoby samotnie wychowujące dzieci, podobnie jak małżonkowie, mogą korzystać z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł.

PIT-0 dla rodzin 4+

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje PIT-0 dla rodzin 4+. To realna pomoc dla polskich rodzin. Skorzysta z niej ok. 110 tys. rodziców – podatników. Dzięki PIT-0 dla rodzin 4+ w portfelach rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, zostanie rocznie ok. 335 mln zł. Ulga dla dużych rodzin to kolejny element aktywnej polityki prorodzinnej rządu. Nowa preferencja podatkowa dla rodzin 4+, obok takich programów jak 500 plus czy Wyprawka szkolna, to wymierna pomoc dla rodziców w wychowywaniu dzieci.

Jak działa PIT-0 dla dużych rodzin

To rozwiązanie dla podatników (rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych), którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, niezależnie od tego, czy są samotnymi rodzicami.

Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego przychody z pracy na etacie, umowy zlecenia zawartej z firmą lub z pozarolniczej działalności gospodarczej (innej niż opodatkowana kartą podatkową) wyniosą rocznie do 85 528 zł, nie zapłaci PIT od tych dochodów. W przypadku obojga rodziców kwota ta wzrasta do 171 056 zł.

Rodzice, którzy rozliczają się według skali podatkowej, dzięki reformie skorzystają również z 30 tys. zł kwoty wolnej. Oznacza to że rodzic, który rozlicza się na skali, nie zapłaci PIT do kwoty 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosi 231 056 zł.

Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci

 • Zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dorosłe, uczące się dziecko, bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców
  • Kwota dopuszczalnych zarobków dziecka, branych pod uwagę przy preferencyjnym rozliczeniu rodzica, uldze na dziecko oraz PIT-0 dla rodzin 4+, wzrosła z 3 089 zł do 12- krotności renty socjalnej (w 2022 r. będzie to min. 16 061,28 zł).
 • Renty małoletnich dzieci, w tym renty rodzinne, nie będą doliczane do dochodów rodziców
  • Renty rodzinne będą rozliczane odrębnie – jako dochody dziecka, a nie rodziców.
  • Dzięki temu dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł.
 • Preferencje podatkowe dla otrzymujących zasiłki macierzyńskie
  • Ulgi podatkowe (takie jak: ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.
  • Tzn. że nie będą opodatkowane, jeśli ich wysokość wraz z pozostałymi przychodami objętymi PIT-0, nie przekroczy kwoty 85 528 zł rocznie.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz również

PIT-0 dla rodzin 4+

Od 2022 r. obowiązuje ulga dla rodzin 4+. Dzięki niej zdecydowana większość podatników, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, nie płaci PIT

Wspólne rozliczenie małżonków

Wprowadzone zmiany ułatwiły opodatkowanie dochodów małżonków

Ważne