Pracownik - Niskie podatki


Od 2022 r. podnieśliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł – jest taka sama dla wszystkich podatników, którzy podatek PIT obliczają według skali podatkowej.

Niezależnie, kto ile zarobił, zapłaci podatek tylko od nadwyżki ponad 30 tys. złotych rocznie. To odważny ruch na rzecz tych, którzy mniej zarabiają. Dzięki temu w portfelach Polaków zostanie ponad 30 mld złotych.

Niższy, bo zaledwie 12 proc. PIT

Stawka podatku dla osób, które zarabiają rocznie do 120 tys. zł, wyniesie 12 proc. zamiast dotychczasowych 17 proc. To oznacza obniżenie nominalnej stawki podatku o prawie 1/3. Zmiana dotyczy podatników na skali, m.in. pracowników i zleceniobiorców.

Kwota wolna od podatku 30 tys. zł

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł to finał procesu, który rozpoczęliśmy 5 lat temu. W 2016 r. kwota wolna dla najmniej zarabiających wzrosła z ok. 3,1 tys. zł do 6,6 tys. zł, a w 2018 r. do 8 tys. zł. Teraz wzrasta ona z ok. 11 proc. do ok. 40 proc. przeciętnego rocznego wynagrodzenia.

Miliony Polaków nie zapłacą PIT

Dzięki zmianom podatkowym niemal 9 mln Polaków przestanie płacić PIT wskutek reformy klina. Podatku dochodowego, dzięki podniesieniu kwoty wolnej, nie będą płacić osoby mniej zarabiające oraz prawie 2/3 emerytów i rencistów.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Upraszczamy rozliczenie PIT – rezygnujemy z tzw. ulgi dla klasy średniej. Podatnicy, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem hipotetycznym wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej. Każdy przypadek zostanie wychwycony – nawet jeśli będzie dotyczył 1 na 1000 podatników.

Wyższy, 32 proc. podatek płacony dopiero od nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Od 2022 r. wysokość progu podatkowego wzrasta o 40% – z ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł. Podatek w wysokości 32 proc. zapłaci o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 613 tys.

Kolejne korzystne zmiany dla pracowników od 1 stycznia 2023 r.

Przy zbiegu umów (tytułów) pomniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającą podatek będzie mogło stosować aż 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS), przy czym każdy z nich w takiej części (np. po 1/36), aby łączna kwota pomniejszenia stosownego przez wszystkich płatników w tym samym miesiącu nie przekroczyła 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek.

Zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. W tym samym terminie, umożliwimy rozliczanie kwoty wolnej w zaliczkach również przy umowach zlecenia.

Wsparcie legalnego zatrudnienia

Wspieranie legalnego zatrudnienia to ważny krok w kierunku likwidacji szarej strefy. Pracownik, który zgłosi nieprawidłowość, nie będzie musiał płacić zaległych podatków za zatrudnianie go na czarno. Od 2022 r. to pracodawcy – w razie ujawnienia tych nieprawidłowości – zapłacą niezapłacone podatki i składki za pracownika i nie zaliczą ich do podatkowych kosztów. Będą też zaliczać do swoich przychodów - za każdy miesiąc, w którym stwierdzono nielegalne zatrudnienie - równowartość minimalnego wynagrodzenia.

Zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. W tym samym terminie, umożliwimy rozliczanie kwoty wolnej w zaliczkach również przy umowach zlecenia.

Pytania i odpowiedzi