Pakiet uszczelniający - Niskie podatki


Wspieranie legalnego zatrudnienia, promocja obrotu bezgotówkowego, przeciwdziałanie transferom nieopodatkowanych zysków do rajów podatkowych, minimalny CIT i exit tax

Zależy nam na zmniejszaniu nierówności między biznesem, który działa uczciwie, a tymi, którzy omijają prawo lub działają na jego granicy. Dlatego tak ważne dla szerokiej reformy podatkowej jest wdrożenie pakietu uszczelnień w Polskim Ładzie.

Nasze działania są skoncentrowane na:

  1. Kontynuowaniu ograniczania szarej strefy.
  2. Dalszym utrudnianiu wyprowadzania pieniędzy z Polski do rajów podatkowych.
  3. Zmianie przepisów, wykorzystywanych przez niektóre firmy do zmniejszenia należnych podatków.

Osiągamy to m.in. poprzez:

Wspieranie legalnego zatrudnienia

Poprzednio system podatkowy nie sprzyjał pracownikom, którzy nie godzili się na pracę „na czarno”. W przypadku wykrycia tego procederu przez urząd skarbowy czy Państwową Inspekcję Pracy, to pracownik musiał zapłacić niezapłacony od swojej pensji podatek wraz z odsetkami. Odpowiadał też karnie za niezadeklarowanie podatku. Całkowicie odwróciliśmy tę sytuację. Prawo powinno chronić pracownika, a nie pracodawcę, który określa jego warunki zatrudnienia.

W związku z tym przyjęto, że jeśli zatrudniony na czarno pracownik zgłosi to odpowiednim organom, nie odpowiada karnie i nie musi płacić podatku od przychodu otrzymanego pod stołem. Przychód ten będzie zwolniony po stronie pracownika, a jednocześnie będzie przypisany do przychodów pracodawcy. Zatem to pracodawca pośrednio zapłaci podatek dochodowy za pracownika.  Do swoich przychodów pracodawca będzie musiał doliczyć także równowartość  minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc, w którym zatrudniał pracownika na czarno, jeżeli stwierdzone zostanie nielegalne zatrudnienie. Wypłacone pod stołem wynagrodzenie nie będzie kosztem podatkowym u pracodawcy.

Promocję obrotu bezgotówkowego

Większość obrotu w szarej strefie odbywa się gotówkowo. Stąd im więcej bezgotówkowych transakcji, tym uczciwsze zasady na rynku. Dlatego jeszcze bardziej wspieramy płatności elektroniczne, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu. Również temu służy ulga na terminal dla małego biznesu. Firmy, które rozliczają bezgotówkowo większość swojego obrotu z konsumentami, otrzymują superszybki zwrot VAT. Pieniądze pojawią się na ich kontach w 15 dni, czyli cztery razy szybciej niż zwykle. To jest najszybszy zwrot VAT w Unii Europejskiej.

W Europie mamy kraje, które ograniczają liczbę transakcji możliwych do zrealizowania w formie gotówkowej w obrocie B2B. Liderem jest Francja, gdzie taka forma płatności jest dopuszczalna do 1 tys. euro.

W krajach Europy Południowej ograniczane są również limity obrotu gotówką w obrocie B2C. Nasze rozwiązania są zgodne z tymi europejskimi trendami.

Uniemożliwienie wyprowadzania firmowych samochodów bez podatku

Sposobem wyprowadzania pieniędzy z firmy na cele prywatne było branie samochodu w leasing na firmę, a po spłacie rat wykupienie go nie do majątku firmy, tylko do prywatnego (część umów leasingowych to dopuszcza) i sprzedaż po upływie 6 miesięcy bez podatku. To działanie na granicy prawa. W innych krajach UE możliwe jest tylko wykupienie samochodu przez firmę, w rezultacie sprzedaż bez podatku jest możliwa dopiero po 5 latach.

W Polsce również tak jest  od 2022 roku, tj. sprzedaż bez podatku będzie możliwa po sześcioletnim okresie.

Przeciwdziałanie wnoszeniu do firmy przeszacowanego majątku

Częstą praktyką było prywatne kupowanie nowego samochodu i po kilku latach używania – wnoszenie go do firmy. Poprzednie przepisy pozwalały amortyzować wnoszony do firmy majątek po cenie zakupu, a nie według jego wartości w momencie wniesienia. W ten sposób zmniejszał się podatek do zapłaty przy pomocy używanych samochodów i elektroniki. Wprowadzonym rozwiązaniem jest amortyzacja od wartości rynkowej w momencie przyjęcia do firmy, a nie według „historycznej” ceny nabycia.

Utrudnienie transferu nieopodatkowanych zysków do rajów

Naszym celem jest jeszcze skuteczniejsza walka z rajami podatkowymi. To kluczowe, aby wielkie korporacje płaciły podatki tam, gdzie zarabiają pieniądze. Ukrócamy nieuczciwe praktyki tworzenia za granicą (np. na Cyprze i w Luksemburgu) spółek, do których wyprowadzane są z Polski dochody bez podatku. Dzięki tej zmianie pieniądze wysyłane do spółek – wydmuszek są już w 2022 roku opodatkowane w Polsce.

Wprowadzenie minimalnego CIT-u

Największe korporacje często unikają płacenia podatku i potrzebne są zdecydowane działania, mające na celu wyrównanie warunków konkurencji. Celem minimalnego CIT jest przeciwdziałanie unikaniu płacenia podatków przez podatników, prowadzących działalność w Polsce od wielu lat, wykazujących znaczące przychody i jednocześnie niewspółmierne dochody do opodatkowania CIT. Jednocześnie, minimalny CIT nie obciąża polskich MŚP poprzez wyłączenie podmiotów o prostej strukturze właścicielskiej. Minimalny CIT nie obciąża również inwestorów ani nie zmniejsza atrakcyjności inwestycyjnej Polski przez wyłączenie dla podmiotów, ponoszących realne wydatki inwestycyjne.

Uszczelnienie exit tax

W 2019 wdrożyliśmy exit tax, czyli podatek od wyprowadzania z Polski aktywów (np. przenoszenia za granicę siedziby spółki). Podlegają mu niezrealizowane zyski firmy, które wynikają np. ze wzrostu wartości jej majątku. Jeśli ktoś rozwinął firmę w Polsce, to podatek od jej sprzedaży powinien być pobrany w Polsce a nie za granicą.

Przepisy o exit tax były jednak omijane poprzez pośrednie przeniesienie własności biznesu, np. poprzez połączenia polskiej firmy z zagraniczną lub wniesienie polskiego biznesu aportem do zagranicznej firmy. Teraz idziemy w stronę Niemiec, Francji i Belgii i uzupełniliśmy przepisy o exit tax właśnie o pośrednie wyprowadzenie z kraju majątku, tak żeby nie było możliwe uciekanie od opodatkowania.