Jak złożyć e-Deklaracje


Musisz, albo chcesz złożyć deklarację przez Internet, ale nie wiesz od czego zacząć? W tym miejscu dowiesz się jak złożyć e-deklarację.

16.04.2024

Możesz ją przesłać za pomocą:

 1. Formularza interaktywnego online lub PDF

  Aby to zrobić:

  • wejdź w zakładkę e-Deklaracje
  • wybierz interesujący cię podatek i pobierz odpowiedni formularz
  • wypełnij formularz
  • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
  • pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO)
 2. Modułu systemu finansowo-księgowego

  Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) możesz wysyłać deklaracje drogą elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

  Aby to zrobić:

  • pobierz właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML
  • wypełnij i wyślij dokument ze swojej aplikacji
  • pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO)
 3. Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)

  Aby to zrobić:

  • uruchom odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia - Wyjścia  dostępną w zakładce - Dokumentacja IT
  • wypełnij formularz
  • podpisz go podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi
  • wyślij dokument do UBD
  • pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO)

   

  Ważne! W ten sposób możesz przesłać do 20 tys. deklaracji jednocześnie
  Korekty deklaracji nie możesz złożyć za pomocą bramki UBD. Wyślesz ją tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje

  Więcej informacji o UBD znajdziesz w zakładce Uniwersalna Bramka Dokumentów.

Jak udzielić pełnomocnictwa

Jeśli nie chcesz przesyłać informacji osobiście, może to za ciebie zrobić twój pełnomocnik.

Wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP lub korzystając z serwisu e-Urząd Skarbowy
Pamiętaj! Jedno pełnomocnictwo wystarczy do składania deklaracji we wszystkich urzędach skarbowych.
Informacje o pełnomocnictwach oraz aktualne formularze znajdziesz w zakładce Pełnomocnictwa.

Aby prawidłowo wysyłać formularze, zainstaluj w systemie:

 1. W przypadku formularzy online lub PDF podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym: zestaw do składania podpisu elektronicznego (czytnik i oprogramowanie).
 2. W przypadku formularzy PDF: program Adobe Reader dostępny nieodpłatnie na stronie Adobe. Interaktywne formularze PDF wymagają co najmniej wersji DC.
 3. Dodatkowo w przypadku formularzy PDF: wtyczkę (plug-in) niezbędną do wysyłania drogą elektroniczną dokumentów podatkowych.

Jeśli wysyłasz drogą elektroniczną formularze PDF podpisane podpisem elektronicznym, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań, opartym na danych autoryzujących, pobierz i zainstaluj wersję 9.0.0 wtyczki lub nowszą.

Nie musisz instalować wtyczki, jeśli wysyłasz formularze online podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi.

Pełnomocnictwa

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o pełnomocnictwach i znaleźć aktualne wersje formularzy

Uniwersalna Bramka Dokumentów

UBD – czym jest i jak jej użyć

Dokumentacja IT

Informacje dla dostawców IT, specyfikacje, bramka UBD, struktury XML

Wtyczka do podpisywania i przesyłania danych XML z interaktywnych formularzy PDF

Wtyczka (plug-in) niezbędna przy składaniu dokumentów bezpośrednio z formularzy interaktywnych PDF