Struktury dokumentów XML


Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.

Wybierz zakres tematyczny

CIT   Załączniki CIT   PIT   Załączniki PIT   PPW   Załączniki PPW   PPL   Załączniki PPL   PPR   Załączniki PPR   PPD   PPE   Załączniki PPE   KP   GL   PCC   PSD   SD   SPW   Załączniki SPW   VAT   Załączniki VAT   FIN   VAP   WZP   WZS   NIP   ZAP ZAW   Załączniki ogólne   Inne   Definicje   Słowniki   Potwierdzenie   Wzory i wizualizacje dokumentów do Uniwersalnej Bramki Dokumentów

Robocze wersje schem

Tabela struktur dokumentów XML

Struktura dokumentu XML

Za okres

ePUAP

od

do

CIT

CIT-6AR(1)_v1-0

2008-01-01

   

CIT-6AR(1)_v2-0E

2010-01-01

 

ePUAP

CIT-6AR(2)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

CIT-6AR(3)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-6AR(4)_v1-0E

2018-07-31

 

ePUAP

CIT-6R(1)_v1-1

2008-01-01

2009-12-31

 

CIT-6R(2)_v1-0

2010-01-01

   

CIT-6R(2)_v2-0E

2010-01-01

 

ePUAP

CIT-6R(3)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

CIT-6R(4)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-6R(5)_v1-0E

2018-07-31

 

ePUAP

CIT-8(21)_v2-1

2007-01-01

   

CIT-8(21)_v3-2E

2009-11-01

 

ePUAP

CIT-8(22)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

CIT-8(23)_v2-0E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-8(24)_v2-0E

2016-03-05

 

ePUAP

CIT-8(24)_v3-0E

2017-02-06

 

ePUAP

CIT-8(24)_v4-0E

2017-06-20

 

ePUAP

CIT-8(25)_v1-0E

2017-09-26

 

ePUAP

CIT-8(26)_v1-0E

2018-08-09

 

ePUAP

CIT-8(27)_v1-0E

2019-04-13

 

ePUAP

CIT-8A(8)_v1-0

2007-01-01

   

CIT-8A(8)_v2-2E

2009-11-01

 

ePUAP

CIT-8A(9)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

CIT-8A(10)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-8A(11)_v1-0E

2016-03-05

 

ePUAP

CIT-8A(12)_v1-0E

2017-09-26

 

ePUAP

CIT-8AB(1)_v1-0E

2018-08-09

 

ePUAP

CIT-8B(7)_v1-0

2007-01-01

   

CIT-8B(7)_v2-2E

2009-11-01

 

ePUAP

CIT-8B(8)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

CIT-8B(9)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-8B(10)_v1-0E

2016-03-05

 

ePUAP

CIT-8B(11)_v1-0E

2017-01-01

 

ePUAP

CIT-9R(1)_v1-1

2008-01-01

2009-12-31

 

CIT-9R(2)_v1-0

2010-01-01

2012-01-22

 

CIT-9R(3)_v1-0E

2010-02-07

 

ePUAP

CIT-9R(4)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

CIT-9R(5)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-9R(6)_v1-0E

2018-08-14

 

ePUAP

CIT-10R(1)_v1-1

2008-01-01

2009-12-31

 

CIT-10Z(1)_v1-1

2010-01-01

   

CIT-10Z(1)_v2-1E

2010-01-01

 

ePUAP

CIT-10Z(2)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

CIT-10Z(3)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-10Z(4)_v1-0E

2018-08-01

 

ePUAP

CIT-11R(1)_v1-0

2008-01-01

   

CIT-11R(1)_v2-0E

2010-01-01

 

ePUAP

CIT-11R(2)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

CIT-11R(3)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-11R(4)_v1-0E

2018-08-01

 

ePUAP

CIT-CFC(1)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

CIT-CFC(2)_v1-1E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-D(3)_v2-0

2007-01-01

   

CIT-D(3)_v3-0E

2009-11-01

 

ePUAP

CIT-D(4)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

CIT-D(5)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-D(6)_v1-0E

2018-08-14

 

ePUAP

CIT-ST(7)_v1-0

2007-01-01

   

CIT-ST(7)_v1-2E

2009-11-01

2014-08-31

ePUAP

CIT-ST(7)_v2-0E

2014-01-01

 

ePUAP

CIT-ST(7)_v5-0E

2018-07-13

 

ePUAP

CIT-TP(2)_v1-0E

2018-08-14

 

ePUAP

CIT-TP(2)_v1-1E

2018-09-25

 

ePUAP

CIT-VC(1)_v1-0E

2014-03-03

 

ePUAP

IFT-2(4)_v1-0

2008-01-01

2009-12-31

 

IFT-2(5)_v1-0

2010-01-01

   

IFT-2(5)_v1-0E

2012-01-01

 

ePUAP

IFT-2(6)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

IFT-2(7)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

IFT-2(8)_v1-0E

2018-07-31

 

ePUAP

IFT-2R(4)_v1-0

2007-01-01

2009-12-31

 

IFT-2R(5)_v1-0

2010-01-01

   

IFT-2R(5)_v1-0E

2011-01-01

 

ePUAP

IFT-2R(6)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

IFT-2R(7)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

IFT-2R(8)_v1-0E

2018-07-31

 

ePUAP

Załączniki

CIT-8_O(8)_Z_v2-0

2007-01-01

   

CIT-8_O(9)_Z_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

CIT-8_O(10)_Z_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-8_O(11)_Z_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-BR(1)_Z_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-D(3)_Z_v2-0

2007-01-01

   

CIT-D(4)_Z_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

CIT-D(5)_Z_v2-0E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-ST(7)_Z_v1-0

2007-01-01

   

CIT-ST(7)_Z_v3-0E

2016-01-01

 

ePUAP

CIT-ST_A(5)_ZM_v1-0

2009-11-01

   

CIT-ST_A(5)_ZM_v1-0E

2012-01-01

 

ePUAP

CIT-ST_A(5)_Z_v1-0

2009-11-01

   

PIT

IFT-1(7)_v1-0

2008-01-01

   

IFT-1(8)_v1-0E

2012-01-01

2012-03-30

ePUAP

IFT-1(9)_v1-0E

2012-01-01

2013-10-09

ePUAP

IFT-1(10)_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

IFT-1(11)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

IFT-1(12)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

IFT-1(13)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

IFT-1(14)_v1-1E

2019-01-01

 

ePUAP

IFT-1R(7)_v1-0

2007-01-01

2010-12-31

 

IFT-1R(8)_v1-0E

2011-01-01

2012-03-30

ePUAP

IFT-1R(9)_v1-0E

2012-01-01

2013-10-09

ePUAP

IFT-1R(10)_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

IFT-1R(11)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

IFT-1R(12)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

IFT-1R(13)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

IFT-1R(14)_v1-1E

2019-01-01

 

ePUAP

IFT-3(4)_v1-1

2008-01-01

2011-12-31

 

IFT-3(5)_v1-0E

2012-01-01

2012-03-30

ePUAP

IFT-3(6)_v1-0E

2012-01-01

 

ePUAP

IFT-3(7)_v1-1E

2015-01-01

 

ePUAP

IFT-3(8)_v1-0E

2017-03-14

 

ePUAP

IFT-3R(4)_v1-1

2007-01-01

2011-12-31

 

IFT-3R(5)_v1-0E

2012-01-01

2012-03-30

ePUAP

IFT-3R(6)_v1-0E

2012-01-01

 

ePUAP

IFT-3R(7)_v1-1E

2015-01-01

 

ePUAP

IFT-3R(8)_v1-0E

2017-03-14

 

ePUAP

PIT-4R(1)_v2-0

2007-01-01

2008-12-31

 

PIT-4R(2)_v1-0

2008-01-01

2009-12-31

 

PIT-4R(3)_v1-0

2009-01-01

   

PIT-4R(3)_v1-0E

2011-01-01

2013-11-21

ePUAP

PIT-4R(4)_v1-1E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-4R(5)_v1-0E*

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-4R(6)_v1-0E*

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-4R(7)_v1-0E*

2018-03-09

 

ePUAP

PIT-4R(8)_v1-0E*

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-6(8)_v1-0

2008-01-01

2008-12-31

 

PIT-6(8)_v2-0

2009-01-01

2011-12-31

 

PIT-6(9)_v1-0E

2012-01-01

2013-10-24

ePUAP

PIT-6(10)_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-6(11)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-6(12)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-6(13)_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-8C(3)_v1-0

2008-01-01

2010-12-31

 

PIT-8C(4)_v1-0

2011-01-01

2011-12-31

 

PIT-8C(5)_v1-1E

2012-01-01

2013-10-24

ePUAP

PIT-8C(6)_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-8C(7)_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-8C(8)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-8C(9)_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-8S(3)_v1-0

2008-01-01

2011-04-30

 

PIT-11(16)_K_v1-0

2008-01-01

2008-12-31

 

PIT-11(16)_v1-0

2008-01-01

2008-12-31

 

PIT-11(17)_K_v1-0

2009-01-01

2010-12-31

 

PIT-11(17)_v1-1

2009-01-01

2010-12-31

 

PIT-11(18)_K_v1-0

2011-01-01

2011-12-11

 

PIT-11(18)_v1-0

2011-01-01

2011-12-11

 

PIT-11(19)_v1-0E

2011-01-01

2013-10-25

ePUAP

PIT-11(20)_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-11(21)_v1-0E*

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-11(22)_v1-1E*

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-11(23)_v1-0E*

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-11(24)_v1-0E*

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-11A(18)_v1-0E*

2015-02-14

 

ePUAP

PIT-11A(19)_v1-0E*

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-11K(19)_v1-0E

2011-01-01

2013-10-25

ePUAP

PIT-11K(20)_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-11K(21)_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-11K(22)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-11K(23)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-14(5)_v1-0

2008-01-01

2011-12-12

 

PIT-14(6)_v1-0E

2011-01-01

2013-11-21

ePUAP

PIT-14(7)_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-36(12)_v1-0

2007-01-01

2007-12-31

 

PIT-36(12)_v2-0

2008-01-01

2008-12-31

 

PIT-36(14)_v1-0

2008-01-01

2008-12-31

 

PIT-36(14)_v2-0*

2009-01-01

2009-12-31

 

PIT-36(16)_v1-0*

2010-01-01

2010-12-31

 

PIT-36(17)_v1-0E*

2011-01-01

2011-12-31

ePUAP

PIT-36(18)_v1-0E*

2012-01-01

2012-12-06

ePUAP

PIT-36(19)_v1-0E*

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-36(20)_v1-1E*

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-36(22)_v1-0E*

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-36(23)_v1-1E*

2016-04-02

 

ePUAP

PIT-36(24)_v1-0E*

2017-08-24

 

ePUAP

PIT-36(25)_v1-0E*

2018-01-01

 

ePUAP

PIT-36(26)_v1-0E*

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-36S(26)_v1-0E*

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-37(12)_v1-0

2007-01-01

2007-12-31

 

PIT-37(12)_v2-0

2008-01-01

2008-12-31

 

PIT-37(14)_v1-0

2008-01-01

2008-12-31

 

PIT-37(14)_v2-0*

2009-01-01

2009-12-31

 

PIT-37(16)_v1-0*

2010-01-01

2010-12-31

 

PIT-37(17)_v1-0E*

2011-01-01

2011-12-31

ePUAP

PIT-37(18)_v1-0E*

2012-01-01

2012-12-06

ePUAP

PIT-37(19)_v1-0E*

2013-10-01

 

ePUAP

PIT-37(20)_v1-0E*

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-37(21)_v1-0E*

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-37(22)_v1-0E*

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-37(23)_v1-0E*

2016-04-02

 

ePUAP

PIT-37(24)_v1-0E*

2018-01-01

 

ePUAP

PIT-37(25)_v1-0E*

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-40(16)_v1-0

2008-01-01

2008-12-31

 

PIT-40(16)_v2-0

2009-01-01

2011-12-11

 

PIT-40(17)_v1-0E

2011-01-01

2013-11-24

ePUAP

PIT-40(19)_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-40(20)_v1-0E*

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-40(21)_v1-0E*

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-40(22)_v1-0E*

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-40A(18)_v1-0E*

2015-02-14

 

ePUAP

PIT-40A(19)_v1-0E*

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-CFC(1)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-CFC(2)_v1-1E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-R(13)_v1-0

2008-01-01

2010-12-31

 

PIT-R(14)_v1-0

2011-01-01

2011-12-10

 

PIT-R(15)_v1-0E

2011-01-01

2013-10-25

ePUAP

PIT-R(16)_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-R(17)_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-R(18)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-R(19)_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-TP(2)_v1-0E

2018-08-14

 

ePUAP

PIT-TP(2)_v1-1E

2018-09-25

 

ePUAP

Załączniki

IFT-A(2)_Z_v1-0

2007-01-01

2011-12-31

 

IFT_A(3)_Z_v1-0E

2012-01-01

2012-03-30

ePUAP

IFT_A(4)_Z_v1-0E

2012-03-31

2014-12-31

ePUAP

IFT_A(5)_Z_v1-1E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-2K(4)_Z_v1-0

2007-01-01

2007-12-31

 

PIT-2K(5)_Z_v1-0

2008-01-01

2010-12-31

 

PIT-2K(6)_Z_v1-0E

2011-01-01

2012-12-06

ePUAP

PIT-2K(7)_Z_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-2K(8)_Z_v2-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-2K(8)_Z_v3-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-R(13)_Z_v1-0

2008-01-01

2010-12-31

 

PIT-R(14)_Z_v1-0

2011-01-01

2011-12-10

 

PIT-R(15)_Z_v1-0E

2011-01-01

2013-10-25

ePUAP

PIT-R(16)_Z_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-R(17)_Z_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-R(18)_Z_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-R(19)_Z_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_B(10)_Z36_v1-0

2007-01-01

2010-12-31

 

PIT_B(11)_Z36_v1-0E

2011-01-01

 

ePUAP

PIT_B(13)_Z36_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT_BR(1)_Z36_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT_BR(1)_Z36L_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT_BR(3)_Z36_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_BR(3)_Z36L_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_BR(3)_Z36LS_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_BR(3)_Z36S_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_B(14)_Z36_v2-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT_B(16)_Z36_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_B(16)_Z36L_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_B(16)_Z36LS_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_B(16)_Z36S_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_D(19)_Z_v1-0

2007-01-01

2007-12-31

 

PIT_D(20)_Z_v1-0

2008-01-01

2009-12-31

 

PIT_D(21)_Z_v1-0

2010-01-01

2010-12-31

 

PIT_D(22)_Z_v1-0E

2011-01-01

2012-12-06

ePUAP

PIT_D(23)_Z_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT_D(24)_Z_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT_D(25)_Z_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT_D(26)_Z_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT_D(27)_Z_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_DS(1)_Z36_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT_DS(1)_Z36L_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT_DS(3)_Z36_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_DS(3)_Z36L_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_M(4)_Z_v1-0

2007-01-01

2010-12-31

 

PIT_M(5)_Z_v1-0E

2011-01-01

 

ePUAP

PIT_M(6)_Z_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT_M(7)_Z_v2-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT_M(7)_Z_v3-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_MIT(1)_Z36_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_MIT(1)_Z36L_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_MIT(1)_Z36LS_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_MIT(1)_Z36S_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_O(15)_Z3X_v1-0

2007-01-01

2007-12-31

 

PIT_O(16)_Z3X_v1-0

2008-01-01

2009-12-31

 

PIT_O(17)_Z3X_v1-0

2010-01-01

2010-12-31

 

PIT_O(18)_Z3X_v1-0E

2011-01-01

2012-12-06

ePUAP

PIT_O(19)_Z3X_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT_O(20)_Z3X_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT_O(21)_Z3X_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT_O(22)_Z3X_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT_O(23)_Z3X_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-OP(1)_v1-1E*

2017-03-15

 

ePUAP

PIT_UZ(1)_Z_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-WZ(1)_v1-0E*

2017-03-14

 

ePUAP

PIT_Z(2)_Z36_v1-0

2007-01-01

2010-12-31

 

PIT_Z(3)_Z36_v1-0E

2011-01-01

2012-12-06

ePUAP

PIT_Z(4)_Z36_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT_Z(5)_Z36_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT_Z(6)_Z36_v2-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT_Z(7)_Z36_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_Z(7)_Z36L_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_Z(7)_Z36LS_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_Z(7)_Z36S_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_ZG(2)_Z36_v1-0

2007-01-01

2007-12-31

 

PIT_ZG(3)_Z36_v1-0

2008-01-01

2010-12-31

 

PIT_ZG(4)_Z36_v1-0E

2011-01-01

 

ePUAP

PIT_ZG(5)_Z36_v2-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT_ZG(6)_Z36_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_ZG(6)_Z36L_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_ZG(6)_Z36LS_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_ZG(6)_Z36S_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_ZG(6)_Z38_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT_ZG(6)_Z39_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

SSE-R(4)_Z_v1-0E

2007-01-01

 

ePUAP

SSE-R(5)_Z_v2-0E

2016-01-01

 

ePUAP

SSE-R_A(2)_Z_v2-0E

2007-01-01

 

ePUAP

SSE-R(5)_Z_v4-0E

2019-01-01

 

ePUAP

SSE-R(5)_Z_v4-0E

2019-01-01

 

ePUAP

SSE-R_A(3)_Z_v3-0E

2019-01-01

 

ePUAP

SSE_A(2)_Z_v3-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PPW

PIT-38(4)_v1-0

2007-01-01

2007-12-31

 

PIT-38(5)_v1-0*

2008-01-01

2009-12-31

 

PIT-38(6)_v1-0*

2010-01-01

2010-12-31

 

PIT-38(7)_v1-0E*

2011-01-01

2011-12-31

ePUAP

PIT-38(8)_v1-0E*

2012-01-01

2013-11-24

ePUAP

PIT-38(9)_v1-0E*

2013-01-01

2013-12-31

ePUAP

PIT-38(10)_v1-0E*

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-38(11)_v1-1E*

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-38(12)_v1-0E*

2018-01-01

 

ePUAP

PIT-38(13)_v1-0E*

2019-01-01

 

ePUAP

Załączniki

PIT_ZG(2)_Z38_v1-0

2007-01-01

2007-12-31

 

PIT_ZG(3)_Z38_v1-0

2008-01-01

2010-12-31

 

PIT_ZG(4)_Z38_v1-0E

2011-01-01

 

ePUAP

PIT_ZG(5)_Z38_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PPL

PIT-6L(8)_v1-0

2008-01-01

2008-12-31

 

PIT-6L(8)_v2-0

2009-01-01

2011-12-31

 

PIT-6L(9)_v1-0E

2012-01-01

2013-10-09

ePUAP

PIT-6L(10)_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-6L(11)_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-36L(4)_v1-0

2007-01-01

2007-12-31

 

PIT-36L(5)_v1-0*

2008-01-01

2010-12-31

 

PIT-36L(6)_v1-0*

2010-01-01

2010-12-31

 

PIT-36L(7)_v1-0E*

2011-01-01

2011-12-31

ePUAP

PIT-36L(8)_v1-0E*

2012-01-01

2013-11-24

ePUAP

PIT-36L(9)_v1-0E*

2013-12-10

 

ePUAP

PIT-36L(10)_v1-0E*

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-36L(11)_v1-0E*

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-36L(12)_v1-0E*

2016-04-02

 

ePUAP

PIT-36L(13)_v1-0E*

2017-08-24

 

ePUAP

PIT-36L(14)_v1-0E*

2018-01-01

 

ePUAP

PIT-36L(15)_v1-0E*

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-36LS(15)_v1-0E*

2019-01-01

 

ePUAP

Załączniki

PIT_B(10)_Z36L_v1-0

2007-01-01

2010-12-31

 

PIT_B(11)_Z36L_v1-0E

2011-01-01

 

ePUAP

PIT_B(13)_Z36L_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT_B(14)_Z36L_v2-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT_Z(2)_Z36L_v1-0

2007-01-01

2010-12-31

 

PIT_Z(3)_Z36L_v1-0E

2011-01-01

 

ePUAP

PIT_Z(5)_Z36L_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT_Z(6)_Z36L_v2-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT_ZG(2)_Z36L_v1-0

2007-01-01

2007-12-31

 

PIT_ZG(3)_Z36L_v1-0

2008-01-01

2010-12-31

 

PIT_ZG(4)_Z36L_v1-0E

2011-01-01

 

ePUAP

PIT_ZG(5)_Z36L_v2-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PPR

PIT-8AR(1)_v2-0

2007-01-01

2011-12-31

 

PIT-8AR(1)_v1-1E

2011-01-01

2011-12-31

ePUAP

PIT-8AR(2)_v1-0E

2012-01-01

2013-10-24

ePUAP

PIT-8AR(3)_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-8AR(4)_v1-0E*

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-8AR(5)_v1-0E*

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-8AR(6)_v1-0E*

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-8AR(7)_v1-0E*

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-23(5)_v1-0

2008-01-01

2011-12-31

 

PIT-23(6)_v1-0E

2012-01-01

2012-01-14

ePUAP

PIT-39(1)_v1-1

2009-01-01

2009-12-31

 

PIT-39(2)_v1-0*

2010-01-01

2010-12-31

 

PIT-39(3)_v1-0E

2011-01-01

2011-12-31

ePUAP

PIT-39(4)_v1-0E

2012-01-01

2013-11-24

ePUAP

PIT-39(5)_v1-0E

2013-12-10

 

ePUAP

PIT-39(6)_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-39(7)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-39(8)_v1-0E

2018-01-01

 

ePUAP

PIT-39(9)_v1-0E

2019-01-01

 

ePUAP

Załączniki

PIT_ZG(3)_Z39_v1-0

2009-01-01

2010-12-31

 

PIT_ZG(4)_Z39_v1-0E

2011-01-01

 

ePUAP

PIT_ZG(5)_Z39_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PPD

PIT-19A(4)_v1-0*

2008-01-01

2010-12-31

 

PIT-19A(5)_v1-0E

2011-01-01

2013-11-27

ePUAP

PIT-19A(6)_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-19A(7)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-19A(8)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PPE

PIT-28(14)_v1-1

2008-01-01

2009-12-31

 

PIT-28(15)_v1-0*

2010-01-01

2010-12-31

 

PIT-28(16)_v1-1E*

2011-01-01

2013-11-27

ePUAP

PIT-28(17)_v1-0E*

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-28(18)_v1-0E*

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-28(19)_v2-0E*

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-28(20)_v1-0E*

2018-01-01

 

ePUAP

Załączniki

PIT-28_A(11)_Z_v1-0

2008-01-01

2009-12-31

 

PIT-28_A(12)_Z_v1-0

2010-01-01

2010-12-31

 

PIT-28_A(13)_Z_v1-0E

2011-01-01

2013-11-27

ePUAP

PIT-28_A(14)_Z_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-28_A(15)_Z_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-28_A(16)_Z_v2-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-28_B(10)_Z_v1-0

2008-01-01

2010-12-31

 

PIT-28_B(11)_Z_v1-0E

2011-01-01

2013-11-27

ePUAP

PIT-28_B(12)_Z_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-28_B(13)_Z_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-28_B(14)_Z_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT_O(16)_Z28_v1-0

2008-01-01

2009-12-31

 

PIT_O(17)_Z28_v1-0

2010-01-01

2010-12-31

 

PIT_O(18)_Z28_v1-0E

2011-01-01

2013-11-27

ePUAP

PIT_O(19)_Z28_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

PIT_O(20)_Z28_v1-0E

2014-01-01

 

ePUAP

PIT_O(21)_Z28_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT_O(22)_Z28_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

KP

PIT-16(9)_v1-0*

2009-01-01

2011-12-31

 

PIT-16(9)_v1-0E

2011-01-01

2011-12-31

ePUAP

PIT-16(9)_ZL_v1-0*

2009-01-01

   

PIT-16(10)_v1-0E*

2012-01-01

2014-01-03

ePUAP

PIT-16(12)_v1-0E*

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-16(13)_v1-0E*

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-16(14)_v1-0E*

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-16A(5)_v1-0*

2008-01-01

2010-12-31

 

PIT-16A(6)_v1-0E*

2011-01-01

2013-11-27

ePUAP

PIT-16A(7)_v1-0E*

2013-01-01

 

ePUAP

PIT-16A(8)_v1-0E*

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-16A(9)_v1-0E*

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-16Z(9)_v1-0E

2011-01-01

2011-12-31

ePUAP

PIT-16Z(10)_v1-0E*

2012-01-01

2014-01-03

ePUAP

PIT-16Z(12)_v1-0E*

2014-01-01

 

ePUAP

PIT-16Z(13)_v1-1E*

2015-01-01

 

ePUAP

GL

POG-3A(2)_v2-0

2008-01-01

2008-12-31

 

POG-3A(3)_v1-1

2009-01-01

2009-10-30

 

POG-3C(2)_v1-0

2008-01-01

2008-12-31

 

POG-3C(3)_v1-0

2009-01-01

2009-10-30

 

POG-3D(2)_v1-0

2008-01-01

2008-12-31

 

POG-3D(3)_v1-0

2009-01-01

2009-10-30

 

POG-R(2)_v1-0

2008-01-01

2008-12-31

 

POG-R(3)_v1-0

2009-01-01

2009-10-30

 

PCC

PCC-2(3)_v1-0

2008-01-01

2008-12-31

 

PCC-2(4)_v1-0

2009-01-01

2011-12-31

 

PCC-2(5)_v1-0E

2011-12-01

 

ePUAP

PCC-2(7)_v1-2E

2016-01-01

 

ePUAP

PCC-2(7)_v2-0E

2017-01-18

 

ePUAP

PCC-2(7)_v3-0E

2018-01-26

 

ePUAP

PCC-3(1)_v1-0

2008-01-01

2008-12-31

 

PCC-3(2)_v1-0

2009-01-01

   

PCC-3(2)_v2-1E*

2012-01-01

 

ePUAP

PCC-3(4)_v2-0E*

2014-09-01

 

ePUAP

PCC-3(5)_v1-0E*

2016-01-01

 

ePUAP

PCC-3/A(2)_v1-0E

2014-09-01

 

ePUAP

PCC-3/A(3)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PSD

PSD-1(1)_v1-0E

2016-09-01

 

ePUAP

SD

SD-2(3)_v1-0

2008-01-01

2011-12-31

 

SD-2(4)_v1-0E

2012-01-01

 

ePUAP

SD-2(6)_v1-2E

2016-01-01

 

ePUAP

SD-2(6)_v2-0E

2017-01-18

 

ePUAP

SD-2(6)_v3-0E

2018-01-26

 

ePUAP

SD-3(2)_v1-0

2007-01-01

2011-09-30

 

SD-3(4)_v1-1E

2011-10-01

2014-08-31

ePUAP

SD-3(5)_v1-0E

2014-09-01

 

ePUAP

SD-3(6)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

SD-3/A(5)_v1-0E

2014-09-01

 

ePUAP

SD-3/A(6)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

SD-Z2(2)_v1-0

2007-01-01

2008-12-31

 

SD-Z2(3)_v1-0

2009-01-01

2011-09-30

 

SD-Z2(4)_v1-1E

2011-10-01

 

ePUAP

SD-Z2(5)_v1-0E

2014-10-25

 

ePUAP

SD-Z2(6)_v1-1E

2016-01-01

 

ePUAP

SPW

SPW-1(1)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

SPW-2(1)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

Załączniki

SPW-1_O(1)_Z_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

SPW-2_O(1)_Z_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

VAT

VAP-1(1)_v1-1E

2012-01-01

 

ePUAP

VAP-R(1)_v1-1E

2012-01-01

 

ePUAP

VAP-Z(1)_v1-0E

2012-01-01

 

ePUAP

VAT-7(9)_v2-0

2008-01-01

2009-12-31

 

VAT-7(10)_v1-0

2008-01-01

2009-12-31

 

VAT-7(11)_v1-0

2010-01-01

   

VAT-7(12)_v1-0

2011-01-01

2013-12-31

 

VAT-7(12)_v2-0E*

2012-01-01

2013-12-31

ePUAP

VAT-7(13)_v1-0E*

2013-01-01

2013-03-31

ePUAP

VAT-7(14)_v1-0E*

2013-04-01

 

ePUAP

VAT-7(15)_v1-1E*

2015-07-01

 

ePUAP

VAT-7(16)_v1-0E*

2016-01-01

 

ePUAP

VAT-7(17)_v1-0E*

2016-08-01

 

ePUAP

VAT-7(18)_v1-1E*

2018-08-27

 

ePUAP

VAT-7(19)_v1-0*

2019-02-11

 

ePUAP

VAT-7D(1)_v1-0

2009-01-01

2009-12-31

 

VAT-7D(2)_v1-0

2010-01-01

   

VAT-7D(3)_v1-0

2011-01-01

2013-12-31

 

VAT-7D(3)_v2-0E*

2012-01-01

2013-12-31

ePUAP

VAT-7D(4)_v1-0E*

2013-01-01

2013-03-31

ePUAP

VAT-7D(5)_v1-0E*

2013-04-01

 

ePUAP

VAT-7D(6)_v1-0E*

2015-07-01

 

ePUAP

VAT-7D(7)_v1-0E*

2016-01-01

 

ePUAP

VAT-7D(8)_v1-0E*

2016-08-01

 

ePUAP

VAT-7K(3)_v2-0

2008-01-01

2009-12-31

 

VAT-7K(4)_v1-0

2008-01-01

2009-12-31

 

VAT-7K(5)_v1-0

2010-01-01

   

VAT-7K(6)_v1-1

2011-01-01

2013-12-31

 

VAT-7K(6)_v2-0E*

2012-01-01

2013-12-31

ePUAP

VAT-7K(7)_v1-0E*

2013-01-01

2013-03-31

ePUAP

VAT-7K(8)_v1-0E*

2013-04-01

 

ePUAP

VAT-7K(9)_v1-0E*

2015-07-01

 

ePUAP

VAT-7K(10)_v1-0E*

2016-01-01

 

ePUAP

VAT-7K(11)_v1-0E*

2016-08-01

 

ePUAP

VAT-7K(12)_v1-2E*

2018-08-28

 

ePUAP

VAT-7K(13)_v1-0*

2019-02-11

 

ePUAP

VAT-8(1)_v2-0

2008-01-01

2009-12-31

 

VAT-8(2)_v1-0

2008-01-01

2009-12-31

 

VAT-8(3)_v1-0

2010-01-01

   

VAT-8(4)_v1-0

2011-01-01

2013-03-31

 

VAT-8(5)_v1-0E

2013-04-01

 

ePUAP

VAT-8(6)_v1-0E

2015-07-01

 

ePUAP

VAT-8(7)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

VAT-8(8)_v1-0E

2016-08-01

 

ePUAP

VAT-8(9)_v1-0E

2018-05-17

 

ePUAP

VAT-9(1)_v2-0

2008-01-01

2009-12-31

 

VAT-9(2)_v1-0

2008-12-01

2009-12-31

 

VAT-9M(1)_v1-0

2010-01-01

   

VAT-9M(2)_v1-0

2011-01-01

2013-03-31

 

VAT-9M(3)_v1-0E

2013-04-01

 

ePUAP

VAT-9M(4)_v1-0E

2015-07-01

 

ePUAP

VAT-9M(5)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

VAT-9M(6)_v1-0E

2016-08-01

 

ePUAP

VAT-9M(7)_v1-0E

2017-01-11

 

ePUAP

VAT-9M(8)_v1-0E

2018-05-17

 

ePUAP

VAT-10(1)_v2-0

2008-01-01

2009-12-31

 

VAT-10(2)_v1-0

2008-12-01

   

VAT-10(3)_v1-0E

2012-05-25

2013-03-31

ePUAP

VAT-10(4)_v1-0E

2013-04-01

 

ePUAP

VAT-10(5)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

VAT-11(1)_v2-0

2008-01-01

   

VAT-11(2)_v1-0E

2012-05-25

2013-03-31

ePUAP

VAT-11(3)_v1-0E

2013-04-01

 

ePUAP

VAT-11(4)_v1-0E

2014-03-01

 

ePUAP

VAT-11(5)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

VAT-12(1)_v2-0

2013-01-01

2013-03-31

 

VAT-12(2)_v1-0E

2013-04-01

 

ePUAP

VAT-12(3)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

VAT-12(4)_v1-0E

2018-05-17

 

ePUAP

VAT-13(1)_v1-1E

2013-01-01

 

ePUAP

VAT-21(2)_v1-0

2004-05-01

2013-08-22

 

VAT-21(2)_v1-2E

2004-05-01

 

ePUAP

VAT-23(1)_v2-1

2008-01-01

2012-07-18

 

VAT-23(2)_v1-0E

2012-01-01

 

ePUAP

VAT-24(1)_v2-0

2008-01-01

2012-07-18

 

VAT-24(2)_v1-0E

2012-01-01

 

ePUAP

VAT-26(1)_v1-1E

2014-05-14

 

ePUAP

VAT-27(1)_v1-1E*

2015-07-01

 

ePUAP

VAT-27(2)_v1-0E*

2017-01-11

 

ePUAP

VAT-27K(1)_v1-1E

2015-07-01

 

ePUAP

VAT-28(1)_v1-1E

2015-07-01

 

ePUAP

VAT-28(2)_v1-0E

2017-01-19

 

ePUAP

VAT-R(7)_v2-0

2008-01-01

2009-12-31

 

VAT-R(8)_v1-0

2009-01-01

2009-12-31

 

VAT-R(9)_v1-0

2010-01-01

   

VAT-R(10)_v1-1

2011-01-01

2011-06-30

 

VAT-R(11)_v1-0E

2011-07-01

 

ePUAP

VAT-R(12)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

VAT-R(13)_v1-2E

2017-03-01

 

ePUAP

VAT-REF(1)_v1-1

2009-01-01

   

VAT-REF(2)_v1-0

2009-01-01

   

VAT-REF(3)_v1-0E

2013-07-01

 

ePUAP

VAT-REF(4)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

VAT-UE(1)_v2-0

2007-01-01

2009-12-31

 

VAT-UE(2)_v1-0

2010-01-01

2011-10-24

 

VAT-UE(2)_v1-1E

2011-01-01

2013-06-17

ePUAP

VAT-UE(3)_v1-0E*

2013-07-01

 

ePUAP

VAT-UE(4)_v1-0E*

2017-01-11

 

ePUAP

VAT-UEK(1)_v2-0

2007-01-01

2009-12-31

 

VAT-UEK(2)_v1-0

2010-01-01

2011-10-18

 

VAT-UEK(2)_v1-1E

2011-01-01

2013-06-17

ePUAP

VAT-UEK(3)_v1-0E*

2013-07-01

 

ePUAP

VAT-UEK(4)_v1-0E*

2017-01-11

 

ePUAP

VAT-Z(4)_v2-0

2008-01-01

   

VAT-Z(5)_v1-1E

2017-01-13

 

ePUAP

VAT-Z(5)_v1-2E

2017-03-01

 

ePUAP

VIN-D(1)_v1-0E

2015-04-01

 

ePUAP

VIN-R(1)_v1-0E

2014-10-01

2014-12-31

ePUAP

VIN-R(2)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

VIU-D(1)_v1-0E

2015-04-01

 

ePUAP

VIU-R(1)_v1-0E

2014-10-01

2014-12-31

ePUAP

VIU-R(2)_v1-0E

2015-01-01

 

ePUAP

Załączniki

VAT-28_A(1)_v1-0E

2015-07-01

 

ePUAP

VAT-28_B(1)_v1-0E

2015-07-01

 

ePUAP

VAT-28_C(1)_v1-0E

2015-07-01

 

ePUAP

VAT-28_D(1)_v1-0E

2015-07-01

 

ePUAP

VAT-R_UE(1)_Z_v2-0

 

2009-12-31

 

VAT-ZD(1)_v2-0E

2016-08-01

 

ePUAP

VAT-ZD(1)_v3-0E

2019-02-07

 

ePUAP

VAT-ZT(4)_v1-0

2008-01-01

2008-11-30

 

VAT-ZT(5)_v1-0

2008-01-01

   

VAT-ZT(5)_v2-0E

2016-08-01

 

ePUAP

VAT-ZZ(4)_v1-0

2008-01-01

2008-11-30

 

VAT-ZZ(5)_v1-0

2008-01-01

   

VAT-ZZ(5)_v2-1E

2016-08-01

 

ePUAP

FIN

FIN-1(1)_v1-0E

2016-02-18

 

ePUAP

VAP

VAP-1(1)_v1-2E

2012-01-01

 

ePUAP

WZP

WZP-1K(3)_v1-0

2006-01-01

   

WZP-1M(3)_v1-0

2008-01-01

   

WZP-1R(3)_v1-0

2006-01-01

   

WZS

WZS-1K(3)_v1-0

2006-01-01

   

WZS-1M(3)_v1-0

2008-01-01

   

WZS-1R(3)_v1-0

2006-01-01

   

NIP

NIP-2(10)_1-1E

2014-12-01

2018-02-26

ePUAP

NIP-2(11)_1-0E

2018-02-27

 

ePUAP

NIP-2(12)_1-0E

2019-03-04

 

ePUAP

NIP-3(4)_v1-1

2009-01-01

2010-12-31

 

NIP-3(5)_v1-0

2011-01-01

2012-12-31

 

NIP-7(1)_1-1E

2013-07-01

2014-04-08

ePUAP

NIP-7(2)_1-0E

2014-04-09

2014-11-30

ePUAP

NIP-7(3)_1-1E

2014-12-01

2018-02-26

ePUAP

NIP-7(4)_1-0E

2018-02-27

 

ePUAP

NIP-7(5)_1-0E

2019-03-04

 

ePUAP

NIP-8(1)_1-2E

2014-12-01

 

ePUAP

NIP-8(2)_1-0E

2018-03-01

 

ePUAP

NIP-8(2)_1-1E

2018-03-07

 

ePUAP

NIP-8(3)_1-0E

2019-03-04

 

ePUAP

ZAP

ZAP-3(1)_1-0E

2013-07-01

2013-08-20

ePUAP

ZAP-3(1)_v1-1E

2013-08-21

2014-04-08

ePUAP

ZAP-3(2)_v1-0E

2014-04-09

2014-11-30

ePUAP

ZAP-3(3)_v1-0E

2014-12-01

 

ePUAP

ZAP-3(4)_1-0E

2018-03-01

 

ePUAP

ZAP-3(5)_1-1E

2019-03-08

 

ePUAP

ZAW

ZAW-E2(2)_v1-0

2008-01-01

   

ZAW-K(3)

2016-01-01

 

ePUAP

ZAW-K(3)

2016-10-12

 

ePUAP

ZAŁĄCZNIKI OGÓLNE

NAD-ZP(2)_v1-0

2009-01-01

   

NAD-ZP(2)_v2-0E

2016-08-01

 

ePUAP

ORD-ZU(2)_v1-0

2007-01-01

   

ORD-ZU(2)_v2-0E

2007-01-01

 

ePUAP

ORD-ZU(3)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

ORD-ZU(3)_v2-0E

2019-01-01

 

ePUAP

ORD-ZU1(1)_v3-0E

2006-01-01

 

ePUAP

SSE-R(2)_Z_v1-0

2007-01-01

   

SSE-R_A(2)_Z_v1-0

2007-01-01

   

SSE_A(1)_Z_v1-0

2007-01-01

   

INNE

CBC-P(1)

2017-10-23

 

ePUAP

CBC-P(1)

2017-12-07

 

ePUAP

CBC-P(2)

2018-11-28

 

ePUAP

CBC-R(1)

2017-12-07

 

ePUAP

CRS-1(1)

2017-08-26

 

ePUAP

DT-1(4)

2012-01-01

 

ePUAP

DT-1(5)

2016-01-01

 

ePUAP

FAT-1(1)_v1-0E

2016-05-05

 

ePUAP

FAT-1(2)_v1-0E

2016-06-19

 

ePUAP

FAT-1(3)_v1-0E

2018-04-04

 

ePUAP

FAT-1(4)_1-0E

2019-02-20

 

ePUAP

IGH-1(1)_v1-0E

2017-09-06

 

ePUAP

IGH-1(1)_v1-1E

2018-07-18

 

ePUAP

OPD-1(2)

2018-12-04

 

ePUAP

OPL-1(5)

2018-11-02

 

ePUAP

OPL-1P(1)

2017-09-26

 

ePUAP

OPO-1(1)_v1-1E

2016-07-01

 

ePUAP

OPS-1(2)

2018-12-04

 

ePUAP

ORD-HZ(4)

2018-10-12

 

ePUAP

ORD-IN(3)_v1-0E

nieaktualny

 

ePUAP

ORD-IN(4)_v1-0E

2012-01-01

2013-02-25

ePUAP

ORD-IN(5)_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

ORD-IN

2016-01-29

 

ePUAP

ORD-IN

2017-03-01

 

ePUAP

ORD-IN(8)

2017-11-10

 

ePUAP

ORD-IN(8)

2017-11-17

 

ePUAP

ORD-IN/A(6)

2017-11-10

 

ePUAP

ORD-OG(1)_v1-0E

2012-01-01

 

ePUAP

ORD-OG(2)_v1-0E

2015-04-10

 

ePUAP

ORD-OG_v1-0E

2016-02-16

 

ePUAP

ORD-OG

2017-03-01

 

ePUAP

ORD-OG

2017-11-17

 

ePUAP

ORD-M_v1-0E

2015-04-23

 

ePUAP

ORD-TK(1)_v2-1

2006-01-01

2012-03-01

 

ORD-TK(2)_v1-0E

2005-01-01

2013-08-21

ePUAP

ORD-TK(3)_v1-0E

2013-01-01

 

ePUAP

ORD-TK(4)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

ORD-U(1)_v2-0

2007-01-01

2008-06-30

 

ORD-U(2)_v1-1

2006-08-01

2010-11-30

 

ORD-U(4)_v1-1E

2013-01-01

 

ePUAP

ORD-U(5)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

ORD-U1(3)_v1-0E

2010-12-01

 

ePUAP

ORD-W1(1)_v2-0

2008-01-01

2011-11-30

 

ORD-W1(2)_v1-0E

2011-12-01

2013-01-31

ePUAP

ORD-W1(3)_v2-0E

2013-01-01

 

ePUAP

ORD-W1(4)_v1-0E

2016-01-01

 

ePUAP

ORD-WS(2)

2017-11-10

 

ePUAP

ORD-WS/A(2)_v1-0E

2017-11-10

 

ePUAP

ORD-WS/B(2)_v1-0E

2017-11-10

 

ePUAP

PPD-1(2)

2018-11-28

 

ePUAP

PPO-1(1)_v1-0E

2016-07-01

 

ePUAP

PPS-1(2)

2018-11-28

 

ePUAP

TW-1(1)_v1-2E

2014-11-07

 

ePUAP

TW-1(3)_v1-3E

2017-04-03

 

ePUAP

UPL-1(6)

2018-11-02

 

ePUAP

UPL-1P(1)

2017-09-26

 

ePUAP

WGH

2017-11-17

 

ePUAP

WIA-WN

2018-11-02

 

ePUAP

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH UZYSKANYCH W WYNIKU WYKONYWANIA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ REGULUJĄCYCH STATYSTYKĘ INTRASTAT i EXTRASTAT

2018-09-25

 

ePUAP

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE

2018-11-26

 

ePUAP

Wzór informacji o czynnościach notarialnych, których równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

2017-10-19

 

ePUAP

Wzór informacji identyfikującej instytucję obowiązaną w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

2017-10-19

 

ePUAP

Wzór informacji o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

2017-10-19

 

ePUAP

Wzór informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych, których równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

2017-10-19

 

ePUAP

Wzór informacji o wykonanym transferze środków pieniężnych, o równowartości przekraczającej 15000 euro, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

2017-10-30

 

ePUAP

ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH

2017-02-22

 

ePUAP

ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH

2018-02-23

 

ePUAP

ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH

2018-03-21

 

ePUAP

Definicje

ElementarneTypyDanych_v2-0

     

ElementarneTypyDanych_v3-0E

2011-07-27

 

ePUAP

ElementarneTypyDanych_v4-0E

2016-01-01

 

ePUAP

ElementarneTypyDanych_v5-0E

2019-01-01

 

ePUAP

SIG-2008_v2-0

     

SIG-VAP_v1-0

     

SPR_MT(1)_Z_v1-0E

2012-01-01

 

ePUAP

SPR_MT(1)_Z_v2-0E

2016-01-01

 

ePUAP

SPR_MT(1)_Z_v3-0E

2019-01-01

 

ePUAP

StrukturyDanych_v2-0

     

StrukturyDanych_v3-0E

2011-07-27

 

ePUAP

StrukturyDanych_v4-0E

2016-01-01

 

ePUAP

StrukturyDanych_v5-0E

2019-01-01

 

ePUAP

StrukturyDanychMoss_v1-0E

2014-09-25

 

ePUAP

StrukturyDanychMoss_v2-0E

2015-01-01

 

ePUAP

Słowniki

KodyCechKrajow_v1-1

     

KodyCechKrajow_v2-0

 

2013-05-21

 

KodyCechKrajow_v3-0E

2013-05-22

 

ePUAP

KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v1-0

     

KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0

     

KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0E

   

ePUAP

KodyGmin_v1-0

     

KodyGmin_v2-0

     

KodyGmin_v3-0

2011-01-01

2011-12-31

 

KodyGmin_v3-1E

2012-01-01

2012-12-31

ePUAP

KodyGmin_v3-2E

2013-01-01

 

ePUAP

KodyGmin_v4-0E

2015-01-01

 

ePUAP

KodyGmin_v5-0E

2016-01-01

 

ePUAP

KodyGmin_v6-0E

2017-01-01

 

ePUAP

KodyKrajowUE_v1-0

 

2013-05-21

 

KodyKrajowUE_v2-0E

2013-05-22

 

ePUAP

KodyKrajow_v3-0

     

KodyKrajow_v4-0E

2011-06-20

 

ePUAP

KodyKrajow_v4-1E

2016-01-01

 

ePUAP

KodyKrajow_v5-0E

2019-01-01

 

ePUAP

KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v1-1

 

2010-12-31

 

KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v2-0

 

2013-06-09

 

KodyNaczelnikowUS_v2-1E

2013-06-10

 

ePUAP

KodyOrganowRejestrowych_v1-0E

2013-09-17

 

ePUAP

KodyOrganowRejestrowych_v2-0E

2014-04-09

 

ePUAP

KodyPKD_v1-0

     

KodyPKD_v1-0E

   

ePUAP

KodyRodzajowRejestrow_v1-0E

2013-09-17

 

ePUAP

KodyUrzedowSkarbowych_v2-0

     

KodyUrzedowSkarbowych_v3-0

     

KodyUrzedowSkarbowych_v4-0E

2016-01-01

 

ePUAP

KodyUrzedowSkarbowych_v5-0E

2019-01-01

 

ePUAP

OpisyTowarow_v1-0

     

OpisyTowarow_v2-0

     

OpisyTowarow_v2-0E

2011-06-21

 

ePUAP

Potwierdzenie

Potwierdzenie_v6-0

     

Wzory i wizualizacje dokumentów do Uniwersalnej Bramki Dokumentów

- za rok 2014

PIT-11Z(21)_2-0E

2014-01-01

2014-12-31

ePUAP

PIT-40Z(20)_2-0E

2014-01-01

2014-12-31

ePUAP

PIT-8CZ(7)_2-0E

2014-01-01

2014-12-31

ePUAP

PIT-RZ(17)_2-0E

2014-01-01

2014-12-31

ePUAP

- za rok 2015

PIT-11Z(22)_2-0E

2015-01-01

2015-12-31

ePUAP

PIT-8CZ(8)_2-0E

2015-01-01

2015-12-31

ePUAP

PIT-RZ(18)_2-0E

2015-01-01

2015-12-31

ePUAP

PIT-11Z(23)_2-0E

2015-01-01

 

ePUAP

PIT-40Z(22)_2-1E

2015-01-01

 

ePUAP

- za rok 2016

PIT-11Z(23)_2-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-8CZ(8)_2-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-RZ(18)_2-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-40Z(22)_2-1E

2016-01-01

 

ePUAP

- za rok 2017

PIT-11Z(23)_2-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-8CZ(8)_2-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-RZ(18)_2-0E

2016-01-01

 

ePUAP

PIT-40Z(22)_2-1E

2016-01-01

 

ePUAP

- za rok 2018

PIT-11Z(24)_2-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-8CZ(9)_2-0E

2019-01-01

 

ePUAP

PIT-RZ(19)_2-0E

2019-01-01

 

ePUAP

- podpis

PodpisDaneAutoryzujace_v1-0

     

Robocze wersje schem

KodyOrganowRejestrowych_v4-0E (XSD, 655 kB)

 

 

 

PIT-NZ(1)_v1-0 (XSD, 16 kB)

 

 

 

PIT-NZS(1)_v1-0 (XSD, 10 kB)

 

 

 

ostatnia aktualizacja tabeli: 2019.04.10

Legenda:
Schematy, których nazwy wyróżniono (*) np.: PIT-36(14)_v2-0 oznaczają możliwość podpisania podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących ("dane autoryzujące").

Dokumentacja IT

Informacje dla dostawców IT, specyfikacje, bramka UBD