Dokumentacja IT


Informacje dla dostawców IT, specyfikacje, bramka UBD, struktury XML

Specyfikacja Wejścia - Wyjścia

Bramka e-Deklaracje

Specyfikacja We-Wy v.2.4

Zasady wymiany informacji pomiędzy systemem informatycznym e-Deklaracje a oprogramowaniem interfejsowym przeznaczonym do przekazywania dokumentów do systemu e-Deklaracje

Specyfikacje We-Wy v.2.4 (PDF, 1115 kB)

Specyfikacja We-Wy - środowisko testowe v.2.4

Zasady wymiany informacji pomiędzy środowiskiem testowym systemu informatycznego e-Deklaracje a testowanym oprogramowaniem interfejsowym przeznaczonym do przekazywania dokumentów do systemu e-Deklaracje

Specyfikacja We-Wy - środowisko testowe v.2.4 (PDF, 1127 kB)

Bramka UBD

Specyfikacja We-Wy UBD v.0.3.0

Zasady wymiany informacji pomiędzy systemem informatycznym e-Deklaracje a oprogramowaniem interfejsowym przeznaczonym do przekazywania wielopozycyjnych dokumentów do systemu e-Deklaracje

Specyfikacja We-Wy UBD v.0.3.0. (PDF, 1553 kB)

Specyfikacja We-Wy UBD - środowisko testowe v.0.3.0

Zasady wymiany informacji pomiędzy środowiskiem testowym systemu informatycznego e-Deklaracje a testowanym oprogramowaniem interfejsowym przeznaczonym do przekazywania wielopozycyjnych dokumentów do systemu e-Deklaracje

Specyfikacja We-Wy UBD - środowisko testowe v.0.3.0. (PDF, 1560 kB)

Sprawdź status VAT

Zasady wymiany informacji pomiędzy usługą sieciową Sprawdź status VAT udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, a oprogramowaniem interfejsowym systemów klienckich, pobierających informacje dotyczące statusu podatników jako płatników podatku VAT.

Specyfikacja We-WY usługi "Sprawdź status VAT" (PDF, 865 kB)

Informacja na temat certyfikatu SSL serwera usługi Web Services systemu e-Deklaracje

Informacje dotyczące certyfikatu potwierdzającego wiarygodność systemu w celu zabezpieczenia przepływu danych pomiędzy użytkownikiem a serwerem oraz uwierzytelnienia właściciela.

Przejdź do informacji na temat certyfikatu SSL

Informacja na temat certyfikatu SSL serwera testowego usługi Web Services systemu e-Deklaracje

Informacje dotyczące certyfikatu potwierdzającego wiarygodność systemu w celu zabezpieczenia przepływu danych pomiędzy użytkownikiem a serwerem oraz uwierzytelnienia właściciela.

Przejdź do informacji na temat certyfikatu SSL

Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.

Przejdź do tabeli struktur dokumentów XML