Uniwersalna Bramka Dokumentów


UBD – czym jest i jak jej użyć

Co to jest UBD

Dzięki UBD:

  • przekażesz do 20 tys. deklaracji (PIT-11, PIT-8C, PIT-R) jednocześnie
Jeśli przesyłasz kilka dokumentów skorzystaj ze schematów informacji zbiorczych oznaczonych odpowiednio: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ
  • podpiszesz je podpisem kwalifikowanym, a jeśli jesteś płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy i jesteś osobą fizyczną – także danymi autoryzującymi (to podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań opartych na danych autoryzujących)
  • pobierzesz jedno Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
Korekty deklaracji nie możesz złożyć za pomocą bramki UBD.
Wyślesz ją tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.

Bramka UBD

Przejdź do bramki UBD.

Informacje techniczne, które dotyczą działania UBD znajdziesz w Specyfikacji Wejścia - Wyjścia dostępnej w zakładce Dokumentacja IT.

Wersja testowa bramki UBD

Wersja testowa pozwoli na dostosowanie twojego systemu informatycznego do bramki UBD i korzystanie z tego kanału komunikacji.

Informacje techniczne, które dotyczą działania wersji testowej UBD znajdziesz w zakładce Dokumentacja IT.

Przejdź do testowej bramki UBD.

Pytania i odpowiedzi

Potrzebujesz więcej informacji na temat Uniwersalnej Bramki Dokumentów? Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania