Preferencje podatkowe w Polsce


Informacje dotyczące preferencji podatkowych w Polsce: przegląda i analiza preferencji podatkowych w VAT, PIT, CIT i innych

28.11.2023

Raport „Preferencje podatkowe w Polsce” zawiera przegląd i analizę wartości preferencji podatkowych, występujących w najważniejszych z punktu widzenia dochodów budżetu państwa podatkach: podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowym, podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz w istotnych dla budżetów gminnych podatkach lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym.

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010