Preferencje podatkowe w Polsce


11.10.2019

Raport „Preferencje podatkowe w Polsce” zawiera przegląd i analizę wartości preferencji podatkowych, występujących w najważniejszych z punktu widzenia dochodów budżetu państwa podatkach: podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowym, podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz w istotnych dla budżetów gminnych podatkach lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym.

 

2016

Preferencje podatkowe w Polsce Nr 7

 

2015

Preferencje podatkowe w Polsce Nr 6

Załącznik A

Załącznik B

 

2014

Preferencje podatkowe w Polsce Nr 5

Załącznik A

Załącznik B

 

2013

Preferencje podatkowe w Polsce Nr 4

Załącznik A

Załącznik B

 

2012

Preferencje podatkowe w Polsce Nr 3

Załącznik A

Załącznik B

 

2011

Preferencje podatkowe w Polsce Nr 2

Załącznik A

Załącznik B

 

2010

Preferencje podatkowe w Polsce Warszawa 2010

Załącznik A

Załącznik B