Zaświadczenie o sytuacji podatkowej innego przedsiębiorcy


Sprawdź, jak otrzymać zaświadczenie z urzędu skarbowego

Kto może skorzystać z usługi

Możesz złożyć wniosek, gdy chcesz poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy. Aby otrzymać takie zaświadczenie, potrzebujesz zgody tego przedsiębiorcy. Zgoda powinna być pisemna albo w formie dokumentu elektronicznego.

Wydamy zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych na żądanie:

 • instytucji, które udzielają kredytów i działają na podstawie ustaw (na przykład banki)
 • kontrahentów firmy, a także dzierżawców i użytkowników nieruchomości
 • wspólnika spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
 • małżonka (także rozwiedzionego), gdy nie ma wspólności majątkowej oraz członków rodziny (między innymi dzieci, w tym tych adoptowanych, wnuków, rodziców, dziadków, rodzeństwa). Dotyczy to także osób, których łączy z podatnikiem bliska więź uczuciowa, fizyczna lub gospodarcza (czyli tak zwane faktyczne pożycie)
Nie potrzebujesz zgody, jeśli masz wspólność majątkową w małżeństwie. W takim przypadku złóż oświadczenie ORD-M które potwierdza twoją sytuację.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli działasz przez pełnomocnika możesz wybrać formę pełnomocnictwa :

 • pełnomocnictwo ogólne – upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych i w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.
  Pełnomocnictwo ogólne (oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu) zgłaszasz wyłącznie elektronicznie, z konta podatnika na Portalu Podatkowym.
  Wniosek o wydanie zaświadczenia nie wymaga załączenia pełnomocnictwa ogólnego.
  Więcej informacji o pełnomocnictwach ogólnych znajdziesz Pełnomocnictwa (podatki.gov.pl)
 • pełnomocnictwo szczególne – upoważnia do działania w konkretnej sprawie podatkowej, dlatego zakres pełnomocnictwa musi być dokładnie wskazany (do jakiej sprawy, przed jakim organem).
  Pełnomocnictwo szczególne złóż na druku PPS-1. Jeśli będziesz chciał je odwołać złoż druk OPS-1.

Pełnomocnictwo lub odwołanie pełnomocnictwa składasz w swoim urzędzie skarbowym na piśmie, formie dokumentu elektronicznego, przez pismo ogólne na ePUAP.

Pamiętaj aby dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo szczególne w wysokości 17zł.

Kiedy powinieneś złożyć wniosek

Wniosek o wydanie zaświadczenia możesz złożyć w dowolnym, wybranym przez Ciebie momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek o zaświadczenie do urzędu skarbowego właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania w dniu składania wniosku.

Jak złożyć wniosek

Wniosek w formie elektronicznej:

 • prześlesz jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym
 • prześlesz za pośrednictwem e-PUAP do właściwego urzędu skarbowego.

Zobacz jakie to proste - Instrukcja złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia na e-Urząd Skarbowy

Elektroniczny wniosek uwierzytelnisz:

 • za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego nie wymaga dodatkowej autoryzacji. Wystarczy zalogować się do eUS przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;
 • za pośrednictwem ePUAP- wymaga podpisu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Wniosek w formie papierowej:

 • złożysz w siedzibie urzędu ze względu na adres zamieszania – umów wizytę w urzędzie skarbowym,
 • złożysz w Centrum Obsługi na terenie całego kraju - sprawdź najbliższe Centrum Obsługi,
 • prześlesz za pośrednictwem operatora pocztowego do właściwego urzędu skarbowego.

Wniosek składany w formie papierowej podpisz ręcznie w przeznaczonej do tego pozycji.

Ile zapłacisz za zaświadczenie

Uzyskanie zaświadczenia wymaga wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Pamiętaj: podczas składania wniosku lub pełnomocnictwa dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku, który potwierdza wykonanie operacji bankowej.

Sprawdź czy Twój wniosek o wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Ile będziesz czekać

W ciągu 7 dni od złożenia wniosku otrzymasz:

 1. zaświadczenie, lub
 2. postanowienie (np. o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści)

Zaświadczenie lub postanowienie doręczymy Tobie, a jeżeli działasz przez pełnomocnika to Twojemu pełnomocnikowi.

Warto wiedzieć

Po otrzymaniu:

 • postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
 • postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia

możesz złożyć zażalenie.

Wnosisz je do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zaświadczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Pamiętaj aby zażalenie zawierało:

 • zarzuty przeciw postanowieniu,
 • określało istotę i zakres żądania,
 • dowody uzasadniające to żądanie.

Wzór wniosku

Podstawa prawna

 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Ważne

Termin realizacji

do 7 dni

Dokumenty

Wzory wniosków
Wybierz
Instrukcje
Wybierz

Na skróty

e-Urząd Skarbowy
Wybierz
Umów wizytę w Urzędzie
Wybierz