Zaświadczenia


Tu znajdziesz informacje o wydawanych zaświadczeniach przez urzędy skarbowe.

Wybierz jakiego zaświadczenia potrzebujesz

o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

o przychodach, o dochodach, o podatku należnym oraz składkach

certyfikat rezydencji podatkowej
(CFR-1)

o prowadzonej działalności gospodarczej

o sytuacji podatkowej innego przedsiębiorcy

do zagranicznego organu
podatkowego


Twoje zaświadczenie w e-Urzędzie Skarbowym

Już dziś możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w e-Urzędzie Skarbowym.
To proste – skorzystaj z pisma ogólnego i złóż wniosek