Formularze do druku


W tym miejscu znajdziesz formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu

Formularze w formie interaktywnego pliku PDF znajdziesz w zakładce e-Deklaracje

Legenda

Deklaracja do druku
Uwaga!

Wybierz deklarację

ORD-IN

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017 r.

ORD-IN/A

Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017 r.

ORD-OG

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017 r.

ORD-OG/A

Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 05.01.2017 r.

ORD-WS

Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017 r.

ORD-WS/A

Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017 r.

ORD-WS/B

Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017 r.

ORD-M

Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

ORD-HZ

Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017 r.

ORD-TK

Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

ORD-U

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami - ważny od 1 lipca 2008 r.

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

ORD-W1

Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącymi nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

SPW-1

Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego za rok podatkowy

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

SPW-2

Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

SPW-1/O

Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku za rok podatkowy

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

SPW-2/O

Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

WZP-1K

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za kwartał

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

WZP-1M

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

WZP-1R

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za rok obrotowy

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

WZS-1K

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za kwartał

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 27.02.2020

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

WZS-1M

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 27.02.2020

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

WZS-1R

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za rok obrotowy

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 27.02.2020

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

PSD-1

Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

2021

Formularz dostępny w zakładce Inne podatki