Formularze do druku


W tym miejscu znajdziesz formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu

Formularze w formie interaktywnego pliku PDF znajdziesz w zakładce e-Deklaracje

Legenda

Deklaracja do druku

Wybierz deklarację

ORD-IN

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017 r.

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 04.01.2016 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 05.01.2016 r.

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2015 r.

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 11.02.2013 r.

ORD-IN/A

Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017 r.

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 05.01.2016 r.

2015

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2015 r.

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

ORD-OG

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017 r.

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 04.01.2016 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 05.01.2016 r.

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

ORD-OG/A

Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 05.01.2017 r.

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 04.01.2016 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 05.01.2016 r.

ORD-WS

Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017 r.

2016

Deklaracja do druku

ORD-WS/A

Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017 r.

2016

Deklaracja do druku

ORD-WS/B

Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017 r.

2016

Deklaracja do druku

ORD-M

Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

ORD-HZ

Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2017 r.

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

ORD-TK

Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób2018

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013

ORD-U

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami - ważny od 1 lipca 2008 r.

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 21.11.2013 r.

ORD-W1

Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącymi nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013 r.

SPW-1

Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego za rok podatkowy

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

SPW-2

Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

SPW-1/O

Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku za rok podatkowy

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

SPW-2/O

Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

WZP-1K

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za kwartał

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

WZP-1M

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

WZP-1R

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za rok obrotowy

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

WZS-1K

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za kwartał

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

WZS-1M

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

WZS-1R

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za rok obrotowy

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

2015

Deklaracja do druku

2014

Deklaracja do druku

2013

Deklaracja do druku

PSD-1

Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku