Zaświadczenie do zagranicznego organu podatkowego dotyczącego podatku dochodowego


Sprawdź, jak otrzymać zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Kto może złożyć wniosek

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia dotyczącego uzyskania dochodów w Polsce w celu przedłożenia zaświadczenia w zagranicznym organie podatkowym.

Jeśli do potwierdzenia składasz wniosek na drukach obcego organu podatkowego to do polskiego urzędu skarbowego należy przedstawić stronę polskojęzyczną wniosku lub tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli działasz przez pełnomocnika możesz wybrać formę pełnomocnictwa :

 • pełnomocnictwo ogólne – upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych i w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.
  Pełnomocnictwo ogólne (oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu) zgłaszasz wyłącznie elektronicznie, z konta podatnika na Portalu Podatkowym.
  Wniosek o wydanie zaświadczenia nie wymaga załączenia pełnomocnictwa ogólnego.
  Więcej informacji o pełnomocnictwach ogólnych znajdziesz Pełnomocnictwa (podatki.gov.pl)
 • pełnomocnictwo szczególne – upoważnia do działania w konkretnej sprawie podatkowej, dlatego zakres pełnomocnictwa musi być dokładnie wskazany (do jakiej sprawy, przed jakim organem).
  Pełnomocnictwo szczególne złóż na druku PPS-1. Jeśli będziesz chciał je odwołać złoż druk OPS-1.

Pełnomocnictwo lub odwołanie pełnomocnictwa składasz w swoim urzędzie skarbowym na piśmie, formie dokumentu elektronicznego, przez pismo ogólne na ePUAP.

Pamiętaj aby dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo szczególne w wysokości 17zł.

Kiedy powinieneś złożyć wniosek

Wniosek o wydanie zaświadczenia możesz złożyć w dowolnym, wybranym przez Ciebie momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek o zaświadczenie do urzędu skarbowego właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania w dniu składania wniosku.

Jak złożyć wniosek

Wniosek w formie elektronicznej:

 • prześlesz jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym
 • prześlesz za pośrednictwem e-PUAP do właściwego urzędu skarbowego.

Zobacz jakie to proste - Instrukcja złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia na e-Urząd Skarbowy

Elektroniczny wniosek uwierzytelnisz:

 • za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego nie wymaga dodatkowej autoryzacji. Wystarczy zalogować się do eUS przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;
 • za pośrednictwem ePUAP- wymaga podpisu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Wniosek w formie papierowej:

 • złożysz w siedzibie urzędu ze względu na adres zamieszania – umów wizytę w urzędzie skarbowym,
 • złożysz w Centrum Obsługi na terenie całego kraju - sprawdź najbliższe Centrum Obsługi,
 • prześlesz za pośrednictwem operatora pocztowego do właściwego urzędu skarbowego.

Wniosek składany w formie papierowej podpisz ręcznie w przeznaczonej do tego pozycji.

Ile zapłacisz za zaświadczenie

Uzyskanie zaświadczenia wymaga wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Pamiętaj: podczas składania wniosku lub pełnomocnictwa dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku, który potwierdza wykonanie operacji bankowej.

Sprawdź czy Twój wniosek o wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Ile będziesz czekać

W ciągu 7 dni od złożenia wniosku otrzymasz:

 1. zaświadczenie, lub
 2. postanowienie (np. o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści)

Zaświadczenie lub postanowienie doręczymy Tobie, a jeżeli działasz przez pełnomocnika to Twojemu pełnomocnikowi.

Warto wiedzieć

Po otrzymaniu:

 • postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
 • postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia

możesz złożyć zażalenie.

Wnosisz je do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zaświadczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Pamiętaj aby zażalenie zawierało:

 • zarzuty przeciw postanowieniu,
 • określało istotę i zakres żądania,
 • dowody uzasadniające to żądanie.

Wzór wniosku

Podstawa prawna

 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Ważne

Termin realizacji

do 7 dni

Dokumenty

Wzory wniosków
Wybierz
Instrukcje
Wybierz

Na skróty

e-Urząd Skarbowy
Wybierz
Umów wizytę w Urzędzie
Wybierz