Zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej


Sprawdź, jak otrzymać zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie w e-Urzędzie Skarbowym

Wystarczy, że w treści formularza „Pismo ogólne” w e-US, napiszesz jakiego zaświadczenia potrzebujesz.

Kto może złożyć wniosek

Zaświadczenie dotyczy podatników podatku dochodowego.

Jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą i potrzebujesz zaświadczenie o prowadzonej przez siebie firmie:

 • kiedy ją rozpocząłeś,
 • kiedy ją zawiesiłeś,
 • kiedy ją zlikwidowałeś,
 • jaką formę opodatkowania wybrałeś,
 • czy zostałeś wpisany do rejestru urzędu skarbowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli działasz przez pełnomocnika możesz wybrać formę pełnomocnictwa :

 • pełnomocnictwo ogólne – upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych i w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.
  Pełnomocnictwo ogólne (oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu) zgłaszasz wyłącznie elektronicznie, z konta podatnika na Portalu Podatkowym.
  Wniosek o wydanie zaświadczenia nie wymaga załączenia pełnomocnictwa ogólnego.
  Więcej informacji o pełnomocnictwach ogólnych znajdziesz Pełnomocnictwa (podatki.gov.pl)
 • pełnomocnictwo szczególne – upoważnia do działania w konkretnej sprawie podatkowej, dlatego zakres pełnomocnictwa musi być dokładnie wskazany (do jakiej sprawy, przed jakim organem).
  Pełnomocnictwo szczególne złóż na druku PPS-1. Jeśli będziesz chciał je odwołać złoż druk OPS-1.

Pełnomocnictwo lub odwołanie pełnomocnictwa składasz w swoim urzędzie skarbowym na piśmie, formie dokumentu elektronicznego, przez pismo ogólne na ePUAP.

Pamiętaj aby dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo szczególne w wysokości 17zł.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej możesz złożyć w urzędzie skarbowym, w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie.

Jak złożyć wniosek

Wniosek w formie elektronicznej:

Zobacz Instrukcję złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia za pomocą pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym

Wniosek w formie papierowej dostarcz do urzędu skarbowego. Możesz to zrobić:

 • osobiście – umów wizytę, aby przyjść na wizytę bez kolejek, lub
 • przesłać pocztą.

Wniosek składany w formie papierowej podpisz ręcznie w przeznaczonej do tego pozycji.

Ile zapłacisz za zaświadczenie

Wnioski o zaświadczenia składane przez e-Urząd Skarbowy są bezpłatne. 

Wnioski i zaświadczenia złożone papierowo lub przez e-PUAP wymagają wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. 

Pamiętaj: dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty podczas składania wniosku lub pełnomocnictwa.

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku, który potwierdza wykonanie operacji bankowej.

Czytaj więcej o opłacie skarbowej

Ile będziesz czekać

W ciągu 7 dni od złożenia wniosku otrzymasz:

 1. zaświadczenie, lub
 2. postanowienie (np. o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści)

Zaświadczenie lub postanowienie doręczymy Tobie, a jeżeli działasz przez pełnomocnika to Twojemu pełnomocnikowi.

Warto wiedzieć

Możesz złożyć zażalenie, jeśli otrzymasz:

 • postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
 • postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Składasz je do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zaświadczenia.

Masz na to 7 dni, od dnia doręczenia postanowienia.

Pamiętaj, aby zażalenie zawierało:

 • zarzuty przeciw postanowieniu,
 • istotę i zakres żądania,
 • dowody uzasadniające to żądanie.

Wzór wniosku

Podstawa prawna

 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Ważne

Termin realizacji

do 7 dni

Dokumenty

Wzory wniosków
Wybierz
Instrukcje i prezentacje
Wybierz
Zweryfikuj podpis elektroniczny
Wybierz

Na skróty

e-Urząd Skarbowy
Wybierz
Umów wizytę
Wybierz