Zaświadczenie o niezaleganiu lub stanie zaległości


Potrzebujesz zaświadczenia, które potwierdzi, że nie masz zaległości podatkowych lub określi ich stan? Złoż wniosek o wydanie zaświadczenia.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ZAS-W możesz otrzymać w e-Urzędzie Skarbowym

Dostępne jest dla klientów indywidualnych oraz dla osób upoważnionych do konta organizacji, po zalogowaniu do e-US bezpłatnie, może już w kilka minut

Kto może złożyć wniosek

Zaświadczenie potwierdza Twoją aktualną sytuację podatkową. Tego dokumentu wymagają na przykład banki, jeśli chcesz uzyskać kredyt czy sklepy przy zakupach na raty. Potrzebujesz go także, gdy planujesz wziąć udział w przetargach.

Od 7 lipca 2022 r. urzędy nie prezentują na zaświadczeniu informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia możesz wystąpić :

 • gdy przepisy prawa wymagają urzędowego potwierdzenia braku zaległości lub stanu zaległości podatkowych
 • żeby potwierdzić brak zaległości lub stan zaległości podatkowych z uwagi na swój interes prawny.
Wydamy Ci zaświadczenie tylko jeśli złożysz kompletny wniosek.

Wskaż we wniosku, jakie informacje urząd ma potwierdzić w zaświadczeniu (brak zaległości w podatkach, czy stan zaległości).

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli działasz przez pełnomocnika możesz wybrać formę pełnomocnictwa :

 • pełnomocnictwo ogólne – upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych i w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.
  Pełnomocnictwo ogólne (oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu) zgłaszasz wyłącznie elektronicznie, z konta podatnika na Portalu Podatkowym.
  Wniosek o wydanie zaświadczenia nie wymaga załączenia pełnomocnictwa ogólnego.
  Więcej informacji o pełnomocnictwach ogólnych znajdziesz Pełnomocnictwa (podatki.gov.pl)
 • pełnomocnictwo szczególne – upoważnia do działania w konkretnej sprawie podatkowej, dlatego zakres pełnomocnictwa musi być dokładnie wskazany (do jakiej sprawy, przed jakim organem).
  Pełnomocnictwo szczególne złóż na druku PPS-1. Jeśli będziesz chciał je odwołać złoż druk OPS-1.

Pełnomocnictwo lub odwołanie pełnomocnictwa składasz w swoim urzędzie skarbowym na piśmie, formie dokumentu elektronicznego, przez pismo ogólne na ePUAP.

Pamiętaj, aby dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo szczególne w wysokości 17zł.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek

Wniosek o wydanie zaświadczenia możesz złożyć w urzędzie skarbowym, w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie.

Jak złożyć wniosek

Wniosek w formie elektronicznej:

Wniosek w formie papierowej dostarcz do urzędu skarbowego. Możesz to zrobić:

 • osobiście – umów wizytę, aby przyjść na wizytę bez kolejek, lub
 • przesłać pocztą.

Wniosek składany w formie papierowej podpisz ręcznie w przeznaczonej do tego pozycji.

Ile zapłacisz za zaświadczenie

Wnioski o zaświadczenia składane przez e-Urząd Skarbowy są bezpłatne. 

Wnioski i zaświadczenia złożone papierowo lub przez e-PUAP wymagają wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21 złotych.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. 

Pamiętaj: dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty podczas składania wniosku lub pełnomocnictwa.

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku, który potwierdza wykonanie operacji bankowej.

Czytaj więcej o opłacie skarbowej

Ile będziesz czekać

W ciągu 7 dni od złożenia wniosku otrzymasz:

 1. zaświadczenie, lub
 2. postanowienie (np. o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści)

Jeżeli działasz przez pełnomocnika to zaświadczenie lub postanowienie zostanie doręczone Twojemu pełnomocnikowi.

Warto wiedzieć

Możesz złożyć zażalenie, jeśli otrzymasz:

 • postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
 • postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Składasz je do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zaświadczenia.

Masz na to 7 dni, od dnia doręczenia postanowienia.

Pamiętaj, aby zażalenie zawierało:

 • zarzuty przeciw postanowieniu,
 • istotę i zakres żądania,
 • dowody uzasadniające to żądanie.

Wzór wniosku

Podstawa prawna

 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Ważne

Termin realizacji

do 7 dni

Dokumenty

Wzory wniosków
Wybierz
Instrukcje i prezentacje
Wybierz
Zweryfikuj podpis elektroniczny
Wybierz

Na skróty

e-Urząd Skarbowy
Wybierz
Umów wizytę
Wybierz