Zaświadczenia


Chcesz otrzymać zaświadczenie? Zobacz, jakie zaświadczenia możesz otrzymać, sprawdź warunki, które musisz spełnić przy składaniu wniosku oraz pobierz wzór wniosku

Zaświadczenia możesz otrzymać już w ciągu kliku minut w e-Urzędzie Skarbowym po zalogowaniu

Na przygotowanym i wstępnie wypełnionym formularzu wniosku.

Wybierz zaświadczenie, które chcesz otrzymać

Zaświadczenie o niezaleganiu

Zaświadczenie o dochodach i składkach

Certyfikat rezydencji podatkowej

Zaświadczenie o prowadzonej działalności

Zaświadczenie o sytuacji innego przedsiębiorcy

Zaświadczenie do zagranicznego organu