Wyjaśnienia


Aktualności, wiadomości bieżące oraz wyjaśnienia podatkowe

TPR – pytania i odpowiedzi (edycja trzecia)

Publikujemy zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR).

opublikowano: 21.10.2022

Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Unia Europejska wprowadziła zakaz przywozu towarów, które generują znaczące przychody dla Rosji. Od tego zakazu obowiązują odstępstwa w postaci kontyngentów taryfowych na określone towary.

opublikowano: 14.10.2022

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia

opublikowano: 10.10.2022

Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS)

Informujemy o rozliczaniu podatku VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS)

opublikowano: 03.10.2022

Kwoty dla OPP przekazane w 2022 r.

Informujemy o kwotach 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. przekazanych organizacjom pożytku publicznego (OPP) w 2022 r.

opublikowano: 30.09.2022

Publikacja formularzy interaktywnych TPR-C(4) oraz TPR-P(4)

Na Portalu Podatkowym opublikowane zostały formularze interaktywne informacji o cenach transferowych TPR-C(4) oraz
TPR-P(4).

opublikowano: 29.09.2022

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bez wizyty w urzędzie skarbowym

Informujemy, że zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można uzyskać bez wizyty w urzędzie skarbowym

opublikowano: 23.09.2022

Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

Nowa funkcjonalność to ułatwienie zarówno dla mocodawców, jak i pełnomocników.

opublikowano: 01.09.2022

Formularze interaktywne dot. informacji o spółkach nieruchomościowych

Ministerstwo Finansów udostępniło formularze interaktywne dla spółek nieruchomościowych i wspólników tych spółek

opublikowano: 30.08.2022

Zmiany w zakresie pośrednich transakcji rajowych

Przyjęto projekt ustawy zmieniajacej zawierający zmiany dotyczące stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku dokumentacyjnego w zakresie pośrednich transakcji rajowych

opublikowano: 25.08.2022

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023

Informacja o obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023

opublikowano: 03.08.2022

#NiskiePodatki – nowa funkcjonalność kalkulatora wynagrodzeń

Od 27 lipca 2022 r. można korzystać z nowej funkcjonalności kalkulatora wynagrodzeń Ministerstwa Finansów (MF)

opublikowano: 01.08.2022