Informator TPR – pytania i odpowiedzi (edycja czwarta)


Publikujemy zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR).

16.04.2024

Dla ułatwienia wywiązywania się z obowiązku raportowania cen transferowych przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące informacji o cenach transferowych „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi”, tzw. Informator TPR 2022.

Mając na uwadze zgłaszane przez podatników pytania i wątpliwości oraz dążąc do zachowania jednolitości raportowanych danych, w wydaniu czwartym Informatora TPR za 2022 rok uwzględniono nowe zagadnienia, a kolejność pytań i odpowiedzi ułożono zgodnie ze strukturą formularza.

    Informator TPR 2022 uwzględnia m.in. zmiany dotyczące:
  • organu, do którego jest składana Informacja TPR;
  • obliczania wpływu korekty porównywalności na wynik analizy cen transferowych;
  • nowych pól w Informacji TPR, np. „Treść oświadczenia” oraz „Wartość transakcji na kraj”;
  • sposobu wypełniania formularza Informacji TPR przez podmioty posiadające status mikro- i małego przedsiębiorcy.

Informator TPR 2022 uwzględnia również techniczne aspekty składania i podpisywania formularza Informacji TPR w wariancie (5), wynikające m.in. z rezygnacji z dotychczas stosowanego formularza interaktywnego PDF na rzecz formularza interaktywnego online. Formularze są dostępne na Portalu podatkowym.

W celu uproszczenia procesu raportowania informacji o cenach transferowych oraz zapewnienia spójności danych, Informator TPR 2022 zawiera praktyczne przykłady prezentujące rekomendowany sposób wypełnienia informacji o cenach transferowych m.in. dla transakcji finansowych, ubezpieczeniowych lub kontraktów wieloletnich.

Podstawa prawna

Szczegółowy zakres informacji o cenach transferowych określony został w rozporządzeniach Ministra Finansów:

  • z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1934), zmienionego rozporządzeniem z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1895),
  • z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1923), zmienionego rozporządzeniem z dnia 31 sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1894).

Terminy

Termin złożenia informacji o cenach transferowych za rok 2022 wynosi 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 listopada 2023 r.

Jednakże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (Dz. U. poz. 2571), termin ten dla niektórych podmiotów przedłużono do 31 stycznia 2024 r.

Informator TPR nie stanowi interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).

Uwaga!
Klasyfikacja konkretnych zdarzeń zachodzących między danym podatnikiem i podmiotami powiązanymi wymaga zindywidualizowanego podejścia bazującego na konkretnym stanie faktycznym znajdującym odzwierciedlenie w dokumentach źródłowych. Opublikowane pytania i odpowiedzi dotyczą wyłącznie sposobu rekomendowanej prezentacji danych w informacji o cenach transferowych i nie dotyczą sytuacji, w których stan faktyczny został ustalony przez właściwy organ w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających lub innych procedur prowadzonych przez organy podatkowe w indywidualnych sprawach podatników.

Pliki do pobrania

Informator TPR 2022