Prowadzenie ewidencji akcyzowych nadal możliwe w postaci papierowej i elektronicznej


Prowadzenie ewidencji akcyzowych możliwe w postaci papierowej lub elektronicznej

23.01.2024

Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie z art. 138p ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ewidencje i dokumentacje, o których mowa w art. 138a-138l i art. 138o, prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Sposób prowadzenia ewidencji i dokumentacji w postaci papierowej i elektronicznej został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.