Wyjaśnienia PIT


Aktualności i informacje bieżące dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

Zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych – zapraszamy na webinarium 21 grudnia 2020 r.

opublikowano: 16.12.2020

Informacja dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ministerstwo Finansów przekazuje dane w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych za 2019 rok.

opublikowano: 12.11.2020

Projekt objaśnień estońskiego CIT

Rozpoczęły się konsultacje podatkowe projektu objaśnień podatkowych dotyczących ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

opublikowano: 12.10.2020

Aktualny na 2020 rok wzór CBC-P

Informacja dotycząca, aktualnego na rok 2020, wzoru powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CBC-P)

opublikowano: 12.07.2020

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

Przypominamy o podawaniu prawidłowych numerów identyfikacyjnych (PESEL lub NIP) pracowników

opublikowano: 26.11.2020

Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz sił zbrojnych USA

Ministerstwo Finansów publikuje zaktualizowaną informację w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych USA

opublikowano: 23.11.2020

Ostrzegamy przed e-mailami podszywającymi się pod podatki.gov.pl

Informujemy o e-mailach podszywających się pod podatki.gov.pl

opublikowano: 19.11.2020

Nowa wersja aplikacji e-mikrofirma do składania JPK_VAT z deklaracją

Informujemy o udostępnieniu nowej wersji aplikacji e-mikrofirma do składania JPK_VAT z deklaracją

opublikowano: 30.10.2020

Konkurs MF: Zmierz się z podatkowymi wyzwaniami okresu pandemii i zostań Podatkowym liderem

Informujemy o konkursie "Podatkowi liderzy" organizowanym przez Ministerstwo Finansów

opublikowano: 28.10.2020

Minimalne stawki podatku od środków transportowych

Informacja o obwieszczeniu w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych na 2021 r.

opublikowano: 27.10.2020

PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe

Informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) będzie finansować spółki, które następnie podlegają restrukturyzacji

opublikowano: 19.10.2020

Aktualizacja dokumentacji dla kas wirtualnych

Informujemy o aktualizacji dokumentacji technicznej przeznaczonej dla producentów kas wirtualnych

opublikowano: 15.10.2020