Brexit - VAT – przedstawiciel podatkowy


Informacje dotyczące przedstawicieli podatkowych na gruncie VAT w związku z Brexitem

28.11.2023

Podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, jest obowiązany ustanowić przedstawiciela podatkowego (art. 18a ust. 1 ustawy o VAT). Co do zasady obowiązek ten dotyczy podmiotów z państw trzecich, prowadzących działalność opodatkowaną podatkiem VAT na terytorium Polski.

Przedsiębiorcy nieposiadający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, a mający siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy mają obowiązek zarejestrowania się w Polsce jako podatnik VAT czynny, nie muszą ustanawiać przedstawiciela podatkowego. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie braku obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 347).

Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, którzy przed 1 stycznia 2021 r. byli zarejestrowani jako podatnik VAT czynny, jak i dopiero rozpoczynających prowadzenie działalności opodatkowanej w Polsce.

 

BREXIT - VAT

Informacja dotycząca podstawowych konsekwencji w obszarze VAT upływu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej