Wyjaśnienia PIT


Aktualności i informacje bieżące dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

Interpretacja ogólna - faktoring

Interpretacja ogólna MFFiPR z 15 lutego 2021 r. Nr DD5.8201.11.2020 dotyczy zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu wskutek sprzedaży wierzytelności w ramach umów faktoringu

opublikowano: 03.08.2021

Konsultacje podatkowe: domniemanie oraz należyta staranność w cenach transferowych

Informujemy o konsultacjach podatkowych projektu objaśnień w zakresie cen transferowych: domniemanie oraz należyta staranność

opublikowano: 03.05.2021

Konkurs MF: zostań Analitycznym Liderem i współtwórz politykę makroekonomiczną w MF

Interesujesz się ekonomią, ekonometrią, analizą danych (Big Data) lub finansami publicznymi? Weź udział w konkursie i wygraj staż w MF

opublikowano: 03.05.2021

CUK-1: wypełnianie pól w części dotyczącej zestawienia faktur

Informujemy, jak wypełnić pola NIP Dostawcy i NIP Nabywcy w części dotyczącej zestawienia faktur w informacji CUK-1

opublikowano: 03.03.2021

Zaproponuj innowacyjne rozwiązanie podatkowe i zostań Podatkowym Liderem

Informujemy o nowym konkursie organizowanym przez Ministerstwo Finansów dla studentów i absolwentów kierunków prawniczych i ekonomicznych

opublikowano: 03.03.2021

Wyjaśnienia dot. sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych

Przekazujemy wyjaśnienia w sprawie sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundusze inwestycyjne

opublikowano: 03.02.2021

Informację IFT-2R składa się do 31 marca

Informujemy, że 31 marca 2021 r. mija termin na złożenie informacji dot. rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

opublikowano: 03.01.2021

Interpretacja ogólna - leasing

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 15 lutego 2021 r. wydał interpretację ogólną Nr DD6.8202.4.2020 w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu oraz sprzedaży przedmiotu umowy

opublikowano: 19.02.2021

Interpretacja ogólna MFFiPR z 15 lutego 2021 r.

Interpretacja Nr DD3.8201.2.2018 w sprawie braku obowiązku podatkowego w podatku PIT w przypadku uczestnictwa członków samorządu zawodowego w szkoleniach organizowanych przez ten samorząd

opublikowano: 19.02.2021

Rozliczenie PIT - informacja dla emerytów i rencistów

Przypominamy emerytom i rencistom, jak mogą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego i jak najszybciej otrzymać zwrot podatku

opublikowano: 19.02.2021

Do e-Urzędu Skarbowego zalogujesz się aplikacją mObywatel

Informujemy o możliwości logowania do e-Urzędu Skarbowego przez aplikację mObywatel

opublikowano: 18.02.2021

Oznaczanie Kodu Kraju Irlandia Północna w JPK_VAT z deklaracją oraz JPK_FA(3)

Informujemy o przejściowym sposobie oznaczania transakcji towarowych z kontrahentami z Irlandii Północnej

opublikowano: 18.02.2021