Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych


Przypominamy o Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

28.11.2023

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

  • Przypominamy, że 31 sierpnia 2021 r. upływa termin zakończenia, rozpoczętego przed 30 czerwca 2021 r., procesu rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).
  • Jeśli nie zarejestrowałeś się w CRPA w terminie, możesz złożyć tzw. czynny żal.

Obowiązkowa rejestracja w CRPA do 30 czerwca 2021 r. dotyczyła:

  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe,
  • podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
  • podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są osobami fizycznymi, a zużywają zwolnione od akcyzy (ze względu na ich przeznaczenie) wyroby akcyzowe, tj. paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe oraz gaz LPG do celów grzewczych, oraz
  • podmiotów zobowiązanych do uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotychczas niewymagane.

Jeżeli miałeś obowiązek rejestracji w CRPA albo uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego do 30 czerwca 2021 r. i rozpocząłeś proces rejestracji w tym terminie, możesz zakończyć go do 31 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w komunikacie z 25 czerwca 2021 r.

Jeżeli nie zakończysz procesu rejestracji do 31 sierpnia br. będziesz traktowany jak podmiot, który od 1 lipca 2021 r. prowadzi działalność w obszarze podatku akcyzowego niezgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym


Pamiętaj również o możliwości złożenia tzw. czynnego żalu, jeżeli nie zarejestrowałeś się w CRPA w terminie. Więcej informacji w komunikacie.