Krajowy System e-Faktur – robocza wersja struktury logicznej e-Faktury


Informujemy o publikacji roboczej wersji struktury logicznej e-Faktury

16.04.2024

Laptop na biurku oraz jedna dłoń trzyma sprawozdania a druga dotyka klawiatury komputera

  • Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca będzie mieć możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod pozycją UD159.

Jakie przyjęliśmy założenia

Faktury ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za pomocą KSeF, będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

W początkowym okresie będzie to rozwiązanie dobrowolne. Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, czy też pozostać przy dotychczas stosowanym rozwiązaniu.

Dlaczego udostępniamy strukturę logiczną e-Faktury w wersji roboczej

Aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanej innowacji, publikujemy roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT). Opracowaliśmy ją z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami.

Roboczą wersję struktury FA_VAT udostępniamy na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur i na stronie podatki.gov.pl

Dokumentacja w języku angielskim

W związku z przewidywanym zainteresowaniem dostawców oprogramowania spoza Polski, udostępniamy dokumentację struktury logicznej e-Faktury w angielskiej wersji językowej, jako materiał pomocniczy do celów wdrożeniowych.

Przykładowe pliki e-Faktury

Na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur udostępniamy również zestaw przykładowych plików e-Faktury, które pokazują sposób wypełnienia struktury w określonych przypadkach.

Pytania dotyczące struktury można już teraz kierować na adres: info.ksef@mf.gov.pl

Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.