Nie zarejestrowałeś się w CRPA – złóż czynny żal


Przypominamy o możliwości złożenia czynnego żalu w razie nieterminowego dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA

16.04.2024
  • Jeśli nie dokonałeś w terminie zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), możesz złożyć tzw. czynny żal [1].
  • Aby był skuteczny  podaj istotne okoliczności niedopełnienia obowiązku rejestracji. Jednocześnie koniecznie zarejestruj się w CRPA.

Zgłoszenia rejestracyjne w CRPA są składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. W przypadku niedotrzymania terminu rejestracji, możesz skorzystać z tzw. czynnego żalu.

Złóż go właściwemu w sprawach akcyzy naczelnikowi urzędu skarbowego. Możesz to zrobić papierowo lub elektronicznie (przy zachowaniu warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym) albo ustnie do protokołu.

[1] na podstawie art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy