Akty wykonawcze


Akty wykonawcze do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiąganych przez wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy infrastruktury dla sił zbrojnych USA

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2395
data publikacji aktu: 29.12.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2368
data publikacji aktu: 28.12.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2359
data publikacji aktu: 28.12.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2218
data publikacji aktu: 11.12.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2196
data publikacji aktu: 09.12.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2021

tekst jednolity: M. P. z 2020 r. poz. 1130
data publikacji aktu: 08.12.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2174
data publikacji aktu: 07.12.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2054
data publikacji aktu: 19.11.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1940
data publikacji aktu: 03.11.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1577
data publikacji aktu: 14.09.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1343
data publikacji aktu: 05.08.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1330
data publikacji aktu: 31.07.2020

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.