Akty wykonawcze


Akty wykonawcze do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2790
data publikacji aktu: 28.12.2023

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju

tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2795
data publikacji aktu: 28.12.2023

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2797
data publikacji aktu: 28.12.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2024

tekst jednolity: M P. z 2023 r. poz. 1456
data publikacji aktu: 22.12.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wartości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie i wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na rok 2024

tekst jednolity: M. P. z 2023 r. poz. 1359
data publikacji aktu: 08.12.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2024

tekst jednolity: M. P. z 2023 r. poz. 1337
data publikacji aktu: 05.12.2023

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2023 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2335
data publikacji aktu: 27.10.2023

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych z tytułu oddelegowania do pracy w instytucjach Unii Europejskiej

tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2091
data publikacji aktu: 02.10.2023

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków

tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1611
data publikacji aktu: 14.08.2023

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków

tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1227
data publikacji aktu: 29.06.2023

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1016
data publikacji aktu: 26.05.2023

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2812
data publikacji aktu: 29.12.2022

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.