Akty prawne


Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 2647
data publikacji aktu: 16.12.2022

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz. U. z 2023 r. poz. 1787
data publikacji aktu: 04.09.2023

Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
Dz. U. z 2023 r. poz. 1723
data publikacji aktu: 29.08.2023

Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2023 r. poz. 1705
data publikacji aktu: 25.08.2023

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2023 r. poz. 1675
data publikacji aktu: 22.08.2023

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2023 r. poz. 1667
data publikacji aktu: 22.08.2023

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2023 r. poz. 1617
data publikacji aktu: 16.08.2023

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym
Dz. U. z 2023 r. poz. 1523
data publikacji aktu: 04.08.2023

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym
Dz. U. z 2023 r. poz. 1429
data publikacji aktu: 26.07.2023

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
Dz. U. z 2023 r. poz. 1407
data publikacji aktu: 24.07.2023

Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa
Dz. U. z 2023 r. poz. 1130
data publikacji aktu: 19.06.2023

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe
Dz. U. z 2023 r. poz. 1114
data publikacji aktu: 15.06.2023

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2023 r. oz. 1059
data publikacji aktu: 05.06.2023

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
Dz. U. z 2023 r. poz. 658
data publikacji aktu: 06.04.2023

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2023 r. poz. 641
data publikacji aktu: 04.04.2023

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi
Dz. U. z 2023 r. poz. 605
data publikacji aktu: 30.03.2023

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej
Dz. U. z 2023 r. poz. 326
data publikacji aktu: 21.02.2023

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2023 r. poz. 185
data publikacji aktu: 27.01.2023

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych
Dz. U. z 2023 r. poz. 28
data publikacji aktu: 04.01.2023

Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2022 r. poz. 2745
data publikacji aktu: 23.12.2022

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
data publikacji aktu: 20.12.2022

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 2540
data publikacji aktu: 08.12.2022

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dz. U. z 2023 r. poz. 1414
data publikacji aktu: 25.07.2023

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2023 r. poz. 1059
data publikacji aktu: 05.06.2023

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.