Akty prawne


Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania PIT

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 43
data publikacji aktu: 10.01.2019

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1509 (link otwiera nowe okno w innym serwisie)
data publikacji aktu: 08.08.2018

Ogłoszono zmiany do ustawy, który jeszcze nie zostały opublikowane w jej tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1018 (link otwiera nowe okno w innym serwisie)
data publikacji aktu: 31.05.2019

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 752
data publikacji aktu: 25.04.2019

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
Dz. U. z 2019 r. poz. 303
data publikacji aktu: 18.02.2019

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 271
data publikacji aktu: 12.02.2019

Ustawa z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego
Dz. U. z 2019 r. poz. 29
data publikacji aktu: 07.01.2019

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski
Dz. U. z 2018 r. poz. 2529
data publikacji aktu: 31.12.2018

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
Dz. U. z 2018 r. poz. 2429
data publikacji aktu: 27.12.2018

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dz. U. 2018 poz. 2246
data publikacji aktu: 30.11.2018

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. 2018 poz. 2245
data publikacji aktu: 30.11.2018

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Dz. U. 2018 poz. 2244
data publikacji aktu: 30.11.2018

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji
Dz. U. 2018 poz. 2242
data publikacji aktu: 30.11.2018

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
Dz. U. 2018 poz. 2215
data publikacji aktu: 28.11.2018

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2018 r. poz. 2193
data publikacji aktu: 23.11.2018

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Dz.U. z 2018 r. poz. 2192
data publikacji aktu: 23.11.2018

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2018 r. poz. 2159
data publikacji aktu: 19.11.2018

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2018 r. poz. 2126
data publikacji aktu: 09.11.2018

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników
Dz.U. z 2018 r. poz. 2073
data publikacji aktu: 31.10.2018

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2018 r. poz. 1693
data publikacji aktu: 04.09.2018

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
data publikacji aktu: 30.08.2018

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U z 2018 r. poz. 1629
data publikacji aktu: 24.08.2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. z 2018 r. poz. 1552
data publikacji aktu: 13.08.2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
Dz.U. z 2018 r. poz. 1540
data publikacji aktu: 10.08.2018

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.