Akty prawne


Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania PIT

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1905
data publikacji aktu: 29.10.2020

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych
Dz. U. z 2021 r. poz. 255
data publikacji aktu: 08.02.2021

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
data publikacji aktu: 22.12.2020

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 2123
data publikacji aktu: 30.11.2020

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1426
data publikacji aktu: 21.08.2020

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej
Dz. U. z 2021 r. poz. 464
data publikacji aktu: 15.03.2021

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych
Dz. U. z 2021 r. poz. 255
data publikacji aktu: 08.02.2021

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
data publikacji aktu: 22.12.2020

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 2255
data publikacji aktu: 15.12.2020

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 2127
data publikacji aktu: 01.12.2020

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 2123
data publikacji aktu: 30.11.2020

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 2122
data publikacji aktu: 30.11.2020

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 1565
data publikacji aktu: 11.09.2020

Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
Dz. U. z 2020 r. poz. 1492
data publikacji aktu: 31.08.2020

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936–1956
Dz. U. z 2020 r. poz. 1428
data publikacji aktu: 21.08.2020

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 1291
data publikacji aktu: 24.07.2020

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.