Akty prawne


Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 2647
data publikacji aktu: 16.12.2022

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
Dz. U. z 2023 r. poz. 658
data publikacji aktu: 06.04.2023

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2023 r. poz. 641
data publikacji aktu: 04.04.2023

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi
Dz. U. z 2023 r. poz. 605
data publikacji aktu: 30.03.2023

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej
Dz. U. z 2023 r. poz. 326
data publikacji aktu: 21.02.2023

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2023 r. poz. 185
data publikacji aktu: 27.01.2023

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych
Dz. U. z 2023 r. poz. 28
data publikacji aktu: 04.01.2023

Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2022 r. poz. 2745
data publikacji aktu: 23.12.2022

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
data publikacji aktu: 20.12.2022

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 2540
data publikacji aktu: 08.12.2022

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.