Akty prawne


Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania PIT

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1993
data publikacji aktu: 04.11.2021

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
Dz. U. z 2022 r. poz. 1846
data publikacji aktu: 01.09.2022

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
Dz. U. z 2022 r. poz. 1301
data publikacji aktu: 22.06.2022

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2022 r. poz. 1265
data publikacji aktu: 15.06.2022

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 2427
data publikacji aktu: 27.12.2021

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 2105
data publikacji aktu: 23.11.2021

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1128
data publikacji aktu: 24.06.2021

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
Dz. U. z 2022 r. poz. 1846
data publikacji aktu: 01.09.2022

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
Dz. U. z 2022 r. poz. 1692
data publikacji aktu: 11.08.2022

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych
Dz. U. z 2022 r. poz. 1561
data publikacji aktu: 26.07.2022

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2022 r. poz. 1512
data publikacji aktu: 19.07.2022

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej
Dz. U. z 2022 r. poz. 1459
data publikacji aktu: 11.07.2022

Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
Dz. U. z 2022 r. poz. 1358
data publikacji aktu: 29.06.2022

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
Dz. U. z 2022 r. poz. 1301
data publikacji aktu: 22.06.2022

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2022 r. poz. 1265
data publikacji aktu: 15.06.2022

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
Dz. U. z 2022 r. poz. 1079
data publikacji aktu: 20.05.2022

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2022 r. poz. 872
data publikacji aktu: 22.04.2022

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2022 r. poz. 830
data publikacji aktu: 14.04.2022

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
Dz. U. z 2022 r. poz. 655
data publikacji aktu: 23.03.2022

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2022 r. poz. 646
data publikacji aktu: 21.03.2022

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Dz. U. z 2022 r. poz. 583
data publikacji aktu: 12.03.2022

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
Dz. U. z 2022 r. poz. 558
data publikacji aktu: 09.03.2022

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej
Dz. U. z 2022 r. poz. 501
data publikacji aktu: 02.03.2022

Ustawa z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego
Dz. U. z 2022 r. poz. 138
data publikacji aktu: 20.01.2022

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2022 r. poz. 64
data publikacji aktu: 12.01.2022

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich
Dz. U. z 2022 r. poz. 24
data publikacji aktu: 05.01.2022

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
Dz. U. z 2022 r. poz. 1
data publikacji aktu: 03.01.2022

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych
Dz. U. z 2021 r. poz. 2490
data publikacji aktu: 31.12.2021

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych
Dz. U. z 2021 r. poz. 2430
data publikacji aktu: 28.12.2021

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 2376
data publikacji aktu: 21.12.2021

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 2328
data publikacji aktu: 16.12.2021

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym
Dz. U. z 2021 r. poz. 2270
data publikacji aktu: 09.12.2021

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 2269
data publikacji aktu: 09.12.2021

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 2232
data publikacji aktu: 03.12.2021

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym
Dz. U. z 2021 r. poz. 2133
data publikacji aktu: 25.11.2021

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 2105
data publikacji aktu: 23.11.2021

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. 2021 poz. 2071
data publikacji aktu: 17.11.2021

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 1981
data publikacji aktu: 02.11.2021

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 1834
data publikacji aktu: 08.10.2021

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 1574
data publikacji aktu: 27.08.2021

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
Dz. U. z 2021 r. poz. 1551
data publikacji aktu: 24.08.2021

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 1243
data publikacji aktu: 08.07.2021

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 1163
data publikacji aktu: 28.06.2021

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.