Akty prawne


Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1387
data publikacji aktu: 25.07.2019

Ogłoszono zmiany do ustawy, który jeszcze nie zostały opublikowane w jej tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 2473
data publikacji aktu: 21.12.2019

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
Dz. U. z 2019 r. poz. 2200
data publikacji aktu: 14.11.2019

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 2166
data publikacji aktu: 08.11.2019

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2019 r. poz. 2020
data publikacji aktu: 24.10.2019

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz. U z 2019 r. poz. 1978
data publikacji aktu: 17.10.2019

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2019 r. poz. 1835
data publikacji aktu: 26.09.2019

Ustawa z dnia 9 sierpnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U. z 2019 r. poz. 1834
data publikacji aktu: 26.09.2019

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
Dz. U. z 2019 r. poz. 1818
data publikacji aktu: 24.09.2019

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie Kodeksu spółek handlowych
Dz.U. z 2019 r. poz. 1798
data publikacji aktu: 20.09.2019

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2019 r. poz. 1751
data publikacji aktu: 13.09.2019

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1726
data publikacji aktu: 10.09.2019

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1655
data publikacji aktu: 30.08.2019

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
Dz. U. z 2019 r. poz. 1649
data publikacji aktu: 30.08.2019

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Dz. U. z 2019 r. poz. 1622
data publikacji aktu: 27.08.2019

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz. U. z 2019 r. poz. 1495
data publikacji aktu: 08.08.2019

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz. U. z 2019 r. poz. 1394
data publikacji aktu: 26.07.2019

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2019 r. poz. 1358
data publikacji aktu: 22.07.2019

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 43
data publikacji aktu: 10.01.2019

Ogłoszono zmiany do ustawy, który jeszcze nie zostały opublikowane w jej tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
Dz. U. z 2019 r. poz. 2200
data publikacji aktu: 14.11.2019

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
Dz. U. z 2019 r. poz. 1649
data publikacji aktu: 30.08.2019

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz. U. z 2019 r. poz. 1495
data publikacji aktu: 08.08.2019

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.