Akty prawne


Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania PIT

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

: Dz. U. z 2020 poz. 1905
: 29.10.2020

:

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 2123
: 30.11.2020

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

: Dz. U. 2020 poz. 1426
: 21.08.2020

:

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 2123
: 30.11.2020

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 2122
: 30.11.2020

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 1565
: 11.09.2020

Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
Dz. U. z 2020 r. poz. 1492
: 31.08.2020

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936–1956
Dz. U. z 2020 r. poz. 1428
: 21.08.2020

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 1291
: 24.07.2020

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.