Akty prawne


Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1128
data publikacji aktu: 24.06.2021

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 1834
data publikacji aktu: 08.10.2021

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 1574
data publikacji aktu: 27.08.2021

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
Dz. U. z 2021 r. poz. 1551
data publikacji aktu: 24.08.2021

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 1243
data publikacji aktu: 08.07.2021

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 1163
data publikacji aktu: 28.06.2021

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1905
data publikacji aktu: 29.10.2020

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 1243
data publikacji aktu: 08.07.2021

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2021 r. poz. 1163
data publikacji aktu: 28.06.2021

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych
Dz. U. z 2021 r. poz. 255
data publikacji aktu: 08.02.2021

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Dz. U. z 2020 r. poz. 2320
data publikacji aktu: 22.12.2020

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 2123
data publikacji aktu: 30.11.2020

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.