Wyjaśnienia


Aktualności, wiadomości bieżące oraz wyjaśnienia podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn

Wyjaśnienia dot. sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych

Przekazujemy wyjaśnienia w sprawie sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundusze inwestycyjne

opublikowano: 03.02.2021

Informację IFT-2R składa się do 31 marca

Informujemy, że 31 marca 2021 r. mija termin na złożenie informacji dot. rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

opublikowano: 03.01.2021

Interpretacja ogólna - leasing

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 15 lutego 2021 r. wydał interpretację ogólną Nr DD6.8202.4.2020 w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu oraz sprzedaży przedmiotu umowy

opublikowano: 19.02.2021

Interpretacja ogólna MFFiPR z 15 lutego 2021 r.

Interpretacja Nr DD3.8201.2.2018 w sprawie braku obowiązku podatkowego w podatku PIT w przypadku uczestnictwa członków samorządu zawodowego w szkoleniach organizowanych przez ten samorząd

opublikowano: 19.02.2021

Rozliczenie PIT - informacja dla emerytów i rencistów

Przypominamy emerytom i rencistom, jak mogą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego i jak najszybciej otrzymać zwrot podatku

opublikowano: 19.02.2021

Do e-Urzędu Skarbowego zalogujesz się aplikacją mObywatel

Informujemy o możliwości logowania do e-Urzędu Skarbowego przez aplikację mObywatel

opublikowano: 18.02.2021

Oznaczanie Kodu Kraju Irlandia Północna w JPK_VAT z deklaracją oraz JPK_FA(3)

Informujemy o przejściowym sposobie oznaczania transakcji towarowych z kontrahentami z Irlandii Północnej

opublikowano: 18.02.2021

Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu typu call-off stock

Przekazujemy komunikat odnośnie zawiadomienia o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock (formularz VAT-CS)

opublikowano: 17.02.2021

E-faktura w konsultacjach publicznych

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu ustawy wprowadzającego e-fakturę

opublikowano: 02.06.2021

Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników

Dobre wiadomości dla przedsiębiorców. Kolejne przesunięcie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników

opublikowano: 02.03.2021

Brexit - VAT – przedstawiciel podatkowy

Informacje dotyczące przedstawicieli podatkowych na gruncie VAT w związku z Brexitem

opublikowano: 02.02.2021

Informacja o cenach transferowych (TPR) a czynny żal

Informacje dotyczące złożenia czynnego żalu w zakresie informacji o cenach transferowych (TPR)

opublikowano: 02.01.2021