CUK-1: wypełnianie pól w części dotyczącej zestawienia faktur


Informujemy, jak wypełnić pola NIP Dostawcy i NIP Nabywcy w części dotyczącej zestawienia faktur w informacji CUK-1

16.04.2024

W odniesieniu do jednej faktury należy wypełnić tylko jedno z pól, tj. pole NIP Dostawcy lub pole NIP Nabywcy.

NIP nabywcy i dane dotyczące faktury sprzedaży należy wskazać, jeśli sprzedaż napoju (podlegającą opłacie) prowadzi podmiot, który ma obowiązek zapłacenia opłaty, dla podmiotu prowadzącego sprzedaż detaliczną. W przypadku sprzedaży detalicznej napoju bezpośrednio dla konsumenta, tj. transakcji, która nie jest udokumentowana fakturą z numerem NIP nabywcy, nie należy wprowadzać zapisów w części dotyczącej zestawienia faktur.

NIP dostawcy i dane faktury zakupu należy wskazać jedynie wtedy, gdy obowiązek zapłaty dotyczy podmiotu zamawiającego, tj. w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej z producentem, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.