Oznaczanie Kodu Kraju Irlandia Północna w JPK_VAT z deklaracją oraz JPK_FA(3)


Informujemy o przejściowym sposobie oznaczania transakcji towarowych z kontrahentami z Irlandii Północnej

16.04.2024

Ministerstwo Finansów informuje, że do czasu zakończenia prac związanych z umożliwieniem stosowania w strukturach: JPK_V7M, JPK_V7K oraz JPK_FA(3) kodu kraju "XI" dla Irlandii Północnej wszystkie transakcje towarowe z podatnikami z Irlandii Północnej należy oznaczać kodem "GB".

JPK_VAT z deklaracją

Dla plików JPK_V7M (przy rozliczeniach miesięcznych) i JPK_V7K (przy kwartalnych), przesyłanych za okresy od 1 października 2020 r. przez wszystkich przedsiębiorców i korekt za te okresy