Pliki do pobrania


Dokumentacja, struktura JPK_GV, broszura informacyjna, objaśnienia podatkowe

28.11.2023

Specyfikacje techniczne oraz certyfikaty dostępne są w zakładce Pliki do pobrania

Przykładowe pliki dla struktury JPK_GV

Struktury dokumentów XML

Struktura dokumentu XML JPK_GV dostępna jest w zakładce Struktury dokumentów XML w sekcji VAT.

Strukturę można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury i wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.

Broszura informacyjna oraz objaśnienia podatkowe

Czym jest JPK_GV?

Czym jest JPK_GV? Kto i kiedy składa? Jak wypełnić i wysłać JPK_GV

Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.