Pliki do pobrania


Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe do Szefa KAS można składać z wykorzystaniem udostępnionego interfejsu programistycznego (szczegóły poniżej).

e-Sprawozdania Finansowe - Opis API v.2.0. (plik pdf, 388 KB) - specyfikacja API, która obowiązuje od 4 grudnia 2018 r.;

e-Sprawozdania Finansowe - Opis API (plik pdf, 920 KB) - specyfikacja API obowiązująca do 3 grudnia 2018 r. (wersja archiwalna);

certPR.cer - certyfikat klucza publicznego MF do szyfrowania klucza symetrycznego na środowisku produkcyjnym;

certTE.cer - certyfikat klucza publicznego MF do szyfrowania klucza symetrycznego na środowisku testowym;

Struktury logiczne sprawozdań finansowych udostępnione na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Informacja o strukturach e-Sprawozdań Finansowych (plik pdf, 412 KB) – Informacja o strukturach sprawozdań finansowych udostępnionych na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Aplikacja do sporządzania i przesyłania sprawozdań finansowych do Szefa KAS została udostępniona w zakładce "Aplikacje do pobrania".