e-Sprawozdania Finansowe


Informacje o sprawozdaniach finansowych sporządzanych elektronicznie, kto i jak może je złożyć

16.04.2024

Czym są e-Sprawozdania Finansowe

To sprawozdania finansowe sporządzone w postaci elektronicznej, w tym również w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie. Struktury logiczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, który obowiązuje od 1 października 2018 r. - dalej ustawa o rachunkowości).

Dla kogo

Ustrukturyzowane (w formie zgodnej z ww. strukturami logicznymi) e-sprawozdania finansowe sporządzają podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Jak złożyć e-sprawozdanie finansowe

 • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przesyłają e-sprawozdania wyłącznie do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości). Robią to przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości.
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują e-sprawozdania wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie złożenia zeznania. Robią to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.
  • z wykorzystaniem bezpłatnej dedykowanej aplikacji dostępnej w zakładce Aplikacja.
  • poprzez przeznaczony do tego interfejs webAPI (np. z wykorzystaniem dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych)
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-sprawozdania wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Robią to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.
  • z wykorzystaniem bezpłatnej dedykowanej aplikacji dostępnej w zakładce Aplikacja.
  • poprzez przeznaczony do tego interfejs webAPI (np. z wykorzystaniem dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych)
 • spółki cywilne - nie mają obowiązku przekazania sprawozdania finansowego ani do Szefa KAS, ani do urzędu skarbowego, ani do KRS.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pliki do pobrania

Opublikowane struktury sprawozdań finansowych, informacje o strukturach

Kontakt

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Aplikacja

Bezpłatne narzędzia do generowania i wysyłania sprawozdań finansowych do Szefa KAS. Podręcznik