Zmiany w prawie


Reforma celna

Informujemy o utworzeniu nowej zakładki Reforma celna

opublikowano: 10.07.2023

Tymczasowa liberalizacja handlu z Ukrainą

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą.

opublikowano: 03.06.2022

Zmiana ustawy Prawo celne

Informujemy, że w dzienniku ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

opublikowano: 14.05.2021

Zmiany rozporządzenia delegowanego i rozporządzenia wykonawczego do Unijnego Kodeksu Celnego

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano zmiany rozporządzeń wykonawczych do Unijnego Kodeksu Celnego

opublikowano: 02.07.2020