Wytyczne i instrukcje


W tej części znajdziesz informacje i wytyczne dotyczące procedury uproszczonej, m.in. miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru, w tym do czasowego składowania czy przedstawicielstwa celnego.

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw CUDO

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń

Wytyczne i instrukcje (link otwiera nowe okno w innym serwisie)