Wytyczne i instrukcje


Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych

Informacje dotyczące miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania

opublikowano: 01.07.2019

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń

Ministerstwo Finansów przekazuje wytyczne Komisji Europejskiej oraz nową wersję wytycznych MF w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 Unijnego Kodeksu Celnego

opublikowano: 01.03.2019

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw CUDO

Informacje na temat Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO)

opublikowano: 01.03.2019